Mer på temat kemi: Troligen kissar även du ut bekämpningsmedel

MILJÖTIDNINGEN: Mer på temat kemi: Troligen kissar även du ut bekämpningsmedel. På uppdrag av Friends of the Earth Europe har människor i 18 länder runt om i Europa testat sig och resultatet visar att de har spår av ogräsmedlet glyfosat i urinen.

Resultaten väcker farhågor om ökande nivåer av exponering för glyfosat-baserade ogräsmedel, som vanligen används av bönder, myndigheter och trädgårdsmästare över hela Europa. Användningen av glyfosat förutspås stiga ytterligare om fler genetiskt modifierade (GM) grödor odlas i Europa.
Trots dess utbredda användning, finns det för närvarande lite övervakning av glyfosat i livsmedel, vatten eller miljön i stort. Detta är den första övervakning som har utförts över hela Europa med avseende på närvaron av ogräsmedel i människokroppar.
Friends of the Earth Europe: s talesman Adrian Bebb säger: ”De flesta människor kommer att vara oroliga för att upptäcka att de kan ha ogräsmedel i sina kroppar. Vi testade människor som bor i städer i 18 länder och fann spår i varje land. Dessa resultat tyder på att vi utsätts för glyfosat i vår vardag, men vi vet inte var det kommer ifrån, hur utbrett det är i miljön, eller vad det gör med vår hälsa.”
”Våra tester belyser en allvarlig brist på åtgärder från offentliga myndigheter i hela Europa, och indikerar att detta ogräsmedel är i stor utsträckning överutnyttjas. Regeringarna måste intensifiera upp sin övervakning och sätta in snabba åtgärder för att minska användningen. Detta inkluderar att avvisa alla genetiskt modifierade grödor som skulle öka användningen av glyfosat. ”
Friends of the Earth Europe uppmanar EU att skyndsamt utreda hur glyfosat finner sin väg in i människors kroppar, och att se över hur nivåerna i livsmedel, vatten och miljön i stort kontrolleras, samt att omedelbart införa restriktioner för användning av glyfosat.
I genomsnitt innehöll 44 % av proverna glyfosat
Friends of the Earth Europe utförde laboratorietester på urinprov från volontärer i 18 länder i Europa och fann att i genomsnitt innehöll 44% av proverna glyfosat. Andelen positiva prov varierade mellan länderna, Malta, Tyskland, Storbritanninien och Polen hade högst resultat i  testet, medan lägre nivåer återfanns i Makedonien och Schweiz. Alla volontärer som tillhandahöll proverna bor i städer, och ingen hade hanterat eller använt glyfosatprodukter under eller innan testperioden i mars och maj 2013.
Glyfosat används när man odlar många genetiskt modifierade grödor. 14 nya GMO-grödor som är framtagna för att odlas med hjälp av glyfosat, väntar för närvarande på godkännande att få odlas i Europa. Ett godkännande av dessa grödor skulle oundvikligen leda till en ytterligare ökning av glyfosat i EU.
Den största producenten av glyfosat är Monsanto som säljer glyfosat under varumärket ”Roundup”.
För två veckor sedan meddelade det amerikanska jordbruksdepartementet att man hade hittat GMO- vete, utvecklat av Monsanto, som inte har godkänts någonstans i världen, växande i ett område i Oregon. Detta har lett att ett antal länder begränsar och/eller väljer att testa den amerikanska veteimporten samt att jordbrukare i USA påbörjat  rättsfall mot bolaget.
***
glyphosate1en
 
Anmärkningar:
Urinprov samlades in från frivilliga i Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Frankrike, Georgien, Tyskland, Ungern, Lettland, Makedonien, Malta, Polen, Spanien, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Totalt 80/182 testade proverna befanns innehålla glyfosat. Volontärer var alla stadsbor och inkluderade vegetarisk och icke-vegetarisk kost. Inga två prover testades från samma hushåll. Proverna analyserades av Dr Hoppe at Medical Laboratory Bremen i Tyskland.
De fullständiga resultaten av ”Fastställande av glyfosat rester i humana urinprover från 18 europeiska länder” av Medical Laboratory Bremen är tillgängliga online.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top