Mikael Sundström: “Corona visar att det krävs ett systemskifte”

Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström har skrivit en debattartikel om makt och kontroll, om att hur mycket människosläktet än kan åstadkomma, har nuvarande ekonomiska system rusat iväg utanför vårt synfält och skapat förlust av grundläggande värden såsom samhörighet med varandra och omvärlden. Läs om varför vi i krisens spår helt enkelt måste fortsätta bygga någonting annat, något stabilare.

“Samtidigt är virusets framfart ett tydligt bevis för att vårt nuvarande samhällssystem inte klarar att leverera den trygghet det ger sken av. I en värld där allt hänger ihop, där en fladdermus i Kina kan riva ner börsen i New York och få miljontals människor att på några få veckor förlora sina jobb, finns ingen individuell trygghet.

Även om människans förmåga att påverka och utnyttja vår omvärld kan upplevas som stor, så betyder inte det att vi har kontroll.”

Till artikeln!

Scroll to Top