Mikael Sundström vald till ny ordförande för Jordens Vänners riksorganisation

 

 

Mikael Sundström från Stockholm är ny ordförande för Jordens Vänner. Han ser fram emot arbetet med att hitta nya former för föreningens arbete med att omvandla den oro många känner i miljöfrågorna till ett praktiskt engagemang.

– Jag ser ett ökat engagemang i miljöfrågorna i samhället, inte minst i klimatfrågorna. Men jag ser också att många människor känner en djup oro och maktlöshet kring att omställningen går väldigt långsamt. Jordens Vänner har en viktigt roll i att kanalisera den energi som idag ligger låst i hopplöshet till att bli en kreativ kraft i samhällsförändringen.

Mikael Sundström har lång erfarenhet från ideellt arbete inom miljörörelsen och tidigare framförallt varit engagerad i trafik- och stadsmiljöfrågor.

– Vi ser gång på gång hur värnandet om en bra miljö och Sveriges skyldighet att ta sitt ansvar när det gäller klimatfrågan får stå tillbaka för ekonomiska intressen. För mig är det uppenbart att direkt miljöskadlig verksamheter som flyget eller privatbilismen aldrig kan drivas utifrån ett tillväxtperspektiv.

– Överlag behöver vi börja diskutera de destruktiva ekonomiska modeller som styr så mycket av vår produktion och konsumtion. Vår miljö och våra globala resurser är begränsade. Då kan vi inte ha ett ekonomiskt system som är överordnat och prioriteras framför dessa gränser. Tillsammans med våra internationella systerorganisationer driver vi en rättvis omställning och ett tydligt budskap om klimaträttvisa – att de länder som står för de största utsläppen av klimatgaser också måste ta störst ansvar för att minska sina utsläpp.   

Scroll to Top