Miljarder i EU-stöd till miljöfarliga projekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU satsar miljarder och åter miljarder euro i miljömässigt högst tvivelaktiga projekt i central- och östeuropa. Det visar en ny rapport som tagits fram av Friends of the Earth Europe och CEE Bankwatch.
I rapporten listas 33 projekt på sammanlagt sexton miljarder euro som kommer att få stöd eller planeras att få stöd i framtiden av EU-medel, enligt senaste budgeten. Det handlar om alltifrån motorvägar genom naturskyddade områden till flygplatser och avfallsförbränningsanläggningar.
De berörda länderna är Bulgarien, Makedonien, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen och Estland.
Enligt rapportförfattarna komer projekten att leda till föroreningar, minskad biologisk mångfald, tvångsförflyttningar och risk för översvämningar.
– Kartan visar att de tveksamma projekten inte bara handlar om ett eller annat undantag. Europa har inte råd att begå såna här misstag, säger Markus Trilling, som koordinerat rapporten för de båda organisationerna.
Enligt rapporten har redan sex och en halv miljard satsas på de destruktiva projekten. Fem miljarder har öronmärkts och fem miljarder är under planeringsstadiet.
Rapportförfattarna föreslår att EU:s regionfonder i stället används konstruktivt i ekologiskt hållbara projekt.
Läs rapporten själv:
http://bankwatch.org/billions/
Emil Schön

twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top