Miljötidningen 2/2012 har landat – Riokonferensen +20: mobilisering pågår!

Intro:

I år är det 40 år sedan FN:s första miljökonferens anordnades i Stockholm. Det är dessutom 20 år sedan Riokonferensen, som blev något av ett genombrott för miljö- och hållbarhetsfrågor internationellt.

Bakslagen sedan 1992 har varit många, inte minst har utsläppen av klimatgaser börjat närma sig ohanterliga nivåer och förlusten av biologisk mångfald är ett växande problem. Men de senaste 40 åren har också sett en miljörörelse födas och utvecklas. Många kamper har vunnits. Att sammanfatta 40 års miljökamp och samtidigt staka ut vägar för framtiden är en uppgift som inte låter sig göras i en enda tidning. Jag valde ut två historiska processer att berätta om.
Publicerad i Miljötidningen 2/2012

 
Den ena är det 20 år långa och framgångsrika vaktandet av Kynnefjäll som var påtänkt som slutstation för höradioaktivt avfall. En inspirerande uppvisning i engagemang, solidaritet och uthållighet från lokalsamhällets sida. Den andra frågan är det lokala omställningsarbetet i form av Agenda 21 efter Riokonferensen. En process som började väldigt lovande i många kommuner, men så småningom kom av sig i takt med att staten började intressera sig för storskaliga uppifrånlösningar.
För den som inte nöjer sig med dessa enskilda nedslag anordnar Jordens Vänner tillsammans med flera andra organisationer en konferens i maj i Göteborg under parollen Fira! Stå emot! Ställ om! Rio +20 Stockholm +40.
Där kommer svenska och internationella deltagare under tre dagar gå igenom lärdomar från de senaste 40 åren, diskutera aktuella frågor och dessutom dra upp riktlinjer för hur miljö- och folkrörelser ska kunna skörda framtida segrar till skydd för människor och miljö. Kom mycket gärna dit och var med!
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top