Miljötidningen 5/2012 är här

Intro: Från ord till handling, men hur?

Tack för all positiv respons vi fått på den nya layouten och större brödtexten. Nu fortsätter arbetet med att fortsätta utveckla Miljötidningen, i detta nummer välkomnar vi till exempel krönikören Maria Jacobson, och flera nya recensenter. Fortsätt höra av er till oss med ris, ros och förslag på nya idéer. Kontaktuppgifter hittar du i redaktionsrutan till vänster på denna sida.
 
 

 
Detta nummer, tillika årets sista, har temat aktivism, ett alltid lika aktuellt ämne för Jordens Vänner. Ofta hörs att det trots allt var bättre förr, mer engagemang och större demonstrationer? Miljötidningen har tittat på nätaktivismens frammarsch och frågat vad den har för betydelse? Vi har intervjuat aktivister från olika grupperingar och frågat dem, hur mår dagens aktivist? Svaret får du läsa själv, men jag är benägen att hålla med Gabrielle Högstadius (sidan 11) att så länge det finns orättvisor kommer det finnas aktivister.
Engagemanget kanske inte minskar men det tar sig andra uttryck, i form av nätupprop, Facebook-grupper, musikfestivaler, stödfester eller månatligt givande till en organisation vars arbete känns viktigt. Jocke Kollgård (sidan 13) menar att miljörörelsen måste förnyas och tänka i helt nya banor när det gäller aktivas åtaganden i föreningar för att kunna växa och locka fler att vara aktiva. För som Peter Nilsson från Djurens rätt påpekar (sidan 10), det räcker inte med att gilla en organisation på nätet, för att en förening ska kunna nå ut med sitt budskap och förändra krävs medlemmar och stabil ekonomi.
Frågan om en drivande och aktiv miljörörelse aktualiserades nyligen när Världsbanken släppte sin rapport om klimatförändringar som manade till insikt om situationens allvar och gemensam, internationell handlingskraft utan fördröjning. Jag hoppas att Miljötidningen kan inspirera till engagemang, på den nivå och i den form som passar dig bäst just nu, och att vi tillsammans kan hålla kvar klimatfrågan på den politiska dagordningen tillräckligt länge för att förändra.
Eva Lindholm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top