Miljötidningen får kulturtidskriftstöd

Miljötidningen har erhållit kulturtidskriftstöd för 2012. Stödet beviljas av Statens kulturråd utifrån “kvaliteten i den enskilda tidskriften ochden enskilda tidskriftens kvalitet i förhållande till övriga sökande tidskrifter“.
 
 
 
 

Sammanlagt delas 18 775 000 kronor ut för 2012. Av dessa får Miljötidningen 75 000 kronor. Summan är oförändrad från föregående år.
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

 
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top