Mindre luftföroreningar leder till stora vinster för barns hälsa.

En undersökning från VTI och Umeå Universitet har visat att stora vinster kan göras genom att minska luftföroreningar i stadsmiljö. Forskare har studerat vilka effekter luftföroreningar har för barns hälsa och räknat ut kostnader för pipande andning, astma och framtida sjukdomar.
 
 
 

 
Resultatet visar att minskad exponering för luftföroreningar inte bara leder till miljonvinster utan även till stora vinster för barnens hälsa.
Genom att minska luftföroreningar med ett mikrogram per kubikmeter kvävedioxid, den effekt som blev i Stockholms innerstad vid deras försök med trängselskatter, kan barnens hälsa förbättras och med det en hälsovinst på 200 miljoner kronor göras.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top