Schyssta Pensioner seminarium den 15/11

Pressmeddelande 2014-11-11

AP-fondernas investeringar bidrar till människorättskränkningar och miljöförstörelse
Den 15 november på Umeå Folkets Hus stora scen arrangerar Jordens Vänner och FIAN Sverige ett seminarium om kampanjen Schyssta Pensioner, vars mål är att få till skott ett nytt skärpt regelverk för AP-fondernas investeringar. Med nuvarande regelverk tvingar Sverige sina pensionärer att leva på andra människors lidande, menar organisationerna bakom kampanjen.
I dag styrs fonderna av en skrivning som säger att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”. Således är mänskliga rättigheter och miljö direkt underordnade hög avkastning. De senaste veckorna har det förts en offentlig debatt mellan sjunde AP-fonden och ett flertal organisationer inom Schyssta pensioner kring hållbara pensionsinvesteringar. Samtidigt diskuterar riksdagens pensionsgrupp AP-fondernas framtida regelverk.
Under Människorättsdagarna i Umeå arrangerar Jordens Vänner och FIAN Sverige ett seminarium där de berättar mer om varför våra statliga pensionspengar allt för ofta hamnar i företag som orsakar miljöförstöring, farliga klimatförändringar och kränkningar av mänskliga rättigheter.
Det råder bred politisk enighet om att fondernas regelverk bör skärpas. Vid en partiutfrågning den 6 september i år – där samtliga riksdagspartier utom SD deltog ­– höll alla med om att respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål bör vara ett grundläggande krav för AP-fondernas investeringar. Partiernas besked var glädjande för organisationerna bakom Schyssta Pensioner då det öppnar upp för verkliga förändring av regelverk och investeringspraktik.
Hur Sverige tvingar sina pensionärer att leva på andra människors lidande
Tid: lördag 15 november kl. 12.00 – 12.30
Plats: Stora scen, Folkets Hus, Umeå

Medverkande: Mikael Jonsson, FIAN Sverige, Sofia Hedström, Projektchef, Jordens Vänner
Arrangör: Jordens Vänner och FIAN Sverige
Kontakt
Sofia Hedström, Jordens Vänner, 0727-23 80 42, sofia.hedstrom(a)jordensvanner.se
Mikael Jonsson, FIAN Sverige, 0735-36 48 76, mikael.jonsson(a)fian.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top