Namninsamling: EU måste ta sitt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser

Climate Action Network som Jordens Vänner Europa är medlemmar i har lanserat en kampanj som kräver mer åtgärder mot klimatförändringar i Europa! Då det aktuella förslaget från EU-kommissionen om 40 % minskade utsläpp av växthusgaser inte är tillräckligt för att ta itu med de klimatförändringarna. Det krävs därför att EU minskar sitt inhemska utsläpp av växthusgaser med minst 55 % till 2030 och genomföra bindande mål om andel förnyelsebar energi på minst 45 % och energisparande mål på minst 40 %.

Skriv på namninsamlingen på: Climate Action Networks hemsida.
Glöm inte heller bort att rösta i EU valet den 25 maj. Engagera dig även gärna i kampanjen Välj Rättvisa Nu som har som mål att lyfta fram miljö och rättvisefrågor under supervalåret 2014.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top