Flera av världens största städer har ställt sig bakom initiativet om ett avtal för fossil nedrustning. Nu har din kommun chans att bli först ut i Sverige. Genom kampanjen Fossilfri Zon vill Jordens Vänner få ett slut på produktionen av fossila bränslen. Kampanjen är en del av en världsomspännande rörelse där städer och kommuner uppmanas att ställa sig bakom ett bindande avtal för fossil nedrustning.

Över 80% av världens koldioxidutsläpp kommer från fossila bränslen. Redan 2015 skrev världens länder under Parisavtalet där de lovade att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader. Ändå finns ingen konkret plan för hur fossila bränslen ska fasas ut.

Runt om i världen har människor startat namninsamlingar, delat inlägg och ordnat aktioner. Och det har gett resultat. Stora städer världen över börjar ställa sig bakom avtalet. Nu vill vi att svenska kommuner gör detsamma!

Vi har gjort det förr – vi kan göra det igen

Klimatförändringarna är den största utmaningen som mänskligheten har stått inför, men inte den första. För 50 år sedan enades världens länder om ett nedrustningsavtal för att förhindra ett kärnvapenkrig. 1968, mitt under Vietnamkriget, skrevs Fördraget mot icke-spridning av kärnvapen i FN. Att stora delar av världen befann sig i kris hindrade inte mänskligheten från att komma överens i en fråga där själva existensen stod på spel.

Tillsammans med en bred svensk och internationell miljörörelse kräver Jordens Vänner att vi drar nytta av de lärdomar som nedrustningsavtalet om kärnvapen gav oss för utveckla ett liknande och kraftfullt fördrag för nedrustning av fossila bränslen.

Vi kräver

1. Icke-spridning: Att all prospektering och nyproduktion av fossila bränslen stoppas omedelbart över hela världen.

2. Nedrustning: Att de länder och företag som nu producerar fossila bränslen stänger ner detta så snart som möjligt. Rika länder med lågt beroende av fossilbränsleintäkter måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder med stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil infrastruktur nedmonteras överallt.

3. Rättvis omställning: Att omställningen genomförs på ett rättvist sätt som tar hänsyn till olika länders förutsättningar, historiska bidrag till klimatkrisen och de människor som drabbas hårdast av både klimatförändringar och nedstängningen av fossilindustrin.

Att ställa sig bakom avtalet är en möjlighet för svenska kommuner att visa verkligt ledarskap i klimatfrågan och agera förebilder för andra kommuner att göra detsamma!

Läs mer om vad avtalet innebär och hur du kan engagera dig här.

Få din kommun att ställa sig bakom

GÖTEBORG bör ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet!

MALMÖ bör ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet!

STOCKHOLM bör ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet!

LYSEKIL bör ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet!

SVERIGE bör ställa sig bakom Fossilnedrustningsavtalet!

Scroll to Top