/NAT
Feministisk kamp mot nyliberalism, för klimaträttvisa
I Brasilien kämpar vår systerorganisation NAT för ett feministiskt ekonomiskt system som sätter människor och miljö framför företags ekonomiska vinster.
NAT

Bakgrund

Dagens ekonomiska system bygger på att naturen exploateras till förmån för marknadsintressen och förvandlar resurser som borde vara mänskliga rättigheter till varor som företag kan tjäna pengar på. Samtidigt tvingas människor, ofta i redan utsatta positioner, arbeta utan skäliga villkor för att få systemet att gå runt. I en feministisk ekonomi prioriteras hållbarhet och mänskliga behov framför ekonomiska intressen. Naturens cykler respekteras och mat ses som en mänsklig rättigheter snarare än en möjlighet för företag att tjäna pengar. Läs mer om feministisk ekonomi hos Friends of the Earth International.

Verksamhet

Sedan 60-talet har NAT (Amigos da Terra Brasil/Friends of the Earth Brasilien) ifrågasatt det nuvarande ekonomiska systemet och genom demonstrationer, politiskt påverkansarbete och solidaritetsaktioner kämpat för en feministisk ekonomi, baserad på rättvisa, jämställdhet och ekologisk hållbarhet. Organisationen har en tydlig feministisk analys i allt sitt arbete och driver bland annat frågor kopplade till skog, matsuveränitet, företagsmakt och biologisk mångfald. I samband med Coronapandemin gick NAT samman med World Women’s March och Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) och bildade nätverket Aliança do Feminismo Popular för att stötta de människor som drabbades hårdast av pandemin. Tillsammans arbetade nätverket bland annat för att ge fler tillgång till vaccin, organiserade ett solidariskt kök och delade ut matkassar till människor utan möjlighet till försörjning. 

Med ditt bidrag kan NAT:

  • Stötta kvinnors organisering för ett feministisk ekonomiskt system.
  • Stötta lokalsamhällen i omställningen till hållbara, rättvisa jordbruk. 
  • Driva ett solidariskt kök som bidrar till ökad matsäkerhet för lokalsamhällen och gynnar lokala matproducenter 
  • Koppla samman kvinnor från olika rörelser och skapa feministiska allianser. 
  • Folkbilda om företagsmakt och matsuveränitet