fbpx

Nationella kamper och segrar

Jordens Vänner håller just nu på att avsluta ett treårigt projekt vid namn School of Sustanability, SofS, vilket bedrivits tillsammans med runt 20 systerorganisationer i Europa med syfte att skapa ett ökat engagemang och  inkludering genom att utveckla nya informella mötes- och aktivitetsmetoder.

SofS var ett av 13 initiativ som fick ett särskilt utnämnande i Global Education Innovation Award 2018, av Global Education Network Europes, GENE, där de särskilt lyfter fram vad de kallar ”anmärkningsvärda” initiativ runtom i Europa som anses särskilt innovativa och som svarar på frågan ”hur engagerar vi grupper som annars är svåra att nå?”.  Här har en rad olika metoder utvecklats genom arbete med inkludering och nya former för engagemang. SofS fokuserar på att identifiera olika ungdomsgruppers behov och möjligheter för engagemang. Med hjälp av SofS metoderna skapas naturliga förutsättningar för att mötas och motverka föreställningar om varandra då SofS baseras på kunskapsutbyte, inkludering och kreativt  skapande. Genom utgångspunkten att alla i gruppen besitter värdefulla kunskaper och perspektiv skapas ett forum där aktiviteter är utformade utifrån en ömsesidig respekt och nyfikenhet på varandra.

Dear friends of the earth friends,

Another success for 2018: the European School of Sustainability (SofS) is one of the acknowledged Top 20 initiatives of the Global Education Innovation Award! Long live school of sustainability

"One of the most outstanding initiatives to inspire real positive change, locally and globally, through the use of creative, participative, synergistic, and innovative methods. It created a stronger analysis of development issues, especially related to environmental justice and empowered a range of target groups to engage in public mobilization on a local, national, and international level."

I am likewise happy to share the news that Amigos de la Tierra-Mallorca's Popular Education work within SofS project was also another acknowledged initiative. You can also find in the Global Education Innovation Award other interesting organisations and how they did transformative capacity building. Gene: Global education/education award

Warm regards Shenna, Sofs

Läs mer
Foei om Sofs på Facebook
Foei om Sofs på Twitter

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top