Nattågen från Göteborg är fortsatt hotade

Sandviken, Göteborg, Luleå och Umeå 2020-04-24

Till riksdagsledamöter och regionpolitiker:

Vi vill med detta brev uppmärksamma er på det fortsatta hotet mot nattågen mellan Göteborg och övre Norrland och undersöka hur vi kan samarbeta för att de skall bli kvar.

Sedan det blev känt att Vy/Tågkompaniet vunnit upphandlingen av nattågen mellan Stockholm och övre Norrland uppstod frågan vad som skulle hända med anslutningen till och från Göteborg. SJ som vann den förra upphandlingen har genom samordning med trafiken till och från Jämtland även haft direktvagnar mellan Göteborg och övre Norrland. Nu försvinner den senare möjligheten.

Omedelbart startades en namninsamling på nätet som på kort tid har fått stöd av 35 000 personer. Det är bara ett tecken på det stora intresse som finns för nattågstrafik även till och från Göteborg. Vi har också fått många förfrågningar av journalister och oroliga resenärer.

Vid kontakter med politiker under de senaste veckorna har det framkommit att många tror att frågan löst sig då SJ i ett pressmeddelande har meddelat att de fortsätter med nattåg från Göteborg. Men detta är en sanning med modifikation. Det gäller bara trafik till och från Jämtland och garanteras bara under högsäsong; under vinterskidperioden. Nattågstrafiken mellan Göteborg och övre Norrland är fortsatt hotad.

Det vore ju verkligen inte bra för studenter och andra resenärer mellan t. ex Luleå och Umeå och Göteborg om dessa nattåg försvinner stora delar av året. Förbindelsen har även används för resande till och från Malmö och Oslo dit det finns goda anslutningar morgon och kväll.

SJ har önskat en samlad upphandling för all nattågstrafik men de har fått nobben för detta. Nu ser vi konsekvenserna. Den nya tidtabellen är dock ännu inte satt och det finns fortfarande möjligheter att rätta till problemet.

Vi ser några olika möjligheter:

  • Att samhället skjuter till medel för nattågstrafiken till och från Göteborg så att den kan upprätthållas året om både till Jämtland och övre Norrland.
  • Att norska och svenska staten förmår SJ och Vy att samverka så att trafiken kan fortleva. Tex att SJ kan koppla på vagnar på Vy:s tåg till övre Norrland.
  • Att modellen med avreglerad tågtrafik omprövas för all nattågstrafik.

Intresset för nattåg har ökat kraftigt de senaste åren i skuggan av klimatdebatten och en önskan från många att minska sitt flygresande. Resandet har ökat på dessa tåg. Trafikverket har fått i uppdrag från regeringen att föreslå nattåg från Sverige till kontinenten och verket har dessutom nyligen kommit med en förfrågan om inköp av en helt ny nattågsflotta för framtiden. Att i detta skede lägga ner nattåg mellan Luleå/Umeå/Östersund och Göteborg är helt fel signal och riskerar att sabotera utvecklingen av hållbar tågtrafik för hela Sverige.

Vi vill fråga er:

Vill ni bidra till arbetet för nattåg till och från Göteborg året om?

Kan vi samarbeta med er för att göra en sådan trafik möjlig?

 

Med vänliga hälsningar

Lars Igeland, Sandviken, Back on Track Sverige

Jakob Granqvist, Luleå, Initiativtagare till namninsamlingen för Göteborgsnattågen

Mattias Nilsson, Umeå/Göteborg, Jordens Vänner Sverige

 

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-nedlaggningen-av-nattaget-till-fran-goteborg

https://back-on-track.eu/news/

https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/sj-skrotar-nattagen-fran-goteborg-till-norrland/

https://www.vk.se/2020-02-12/sj-backar-kor-nattag-fran-goteborg-och-malmo

Scroll to Top