Naturbrukskonferens 2012 – 13-15 april i Ockelbo

En gemensam riktning – naturbruk som lösning!
Vi vill samla medborgare, politiker, aktivister, föreningar och företag som vill mötas kring frågor om hållbart naturbruk som ett sätt att ställa om vårt samhälle mot en mer miljömässigt uthållig och ekonomiskt hållbar framtid. Vi möts några dagar för att diskutera naturbruk som lösning, hur vi kan påverka politiskt, utbyta ideèr och erfarenheter och få möjligheter att inleda samarbeten.
Dagens konventionella skogsbruksmetoder skapar monokulturplantager av den svenska skogen och utarmar den biologiska mångfalden samtidigt som virkeskvaliteten försämras. Alternativa metoder ges ingen uppmärksamhet trots att de kan ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar.
Dagens jordbruk ger oss billig mat men också en lång rad problem till exempel med övergödning av sjöar och hav, negativ klimatpåverkan, utarmning av jordar, näringsfattiga livsmedel och spridning av kemikalier från bekämpningsmedel. Vi förlorar vår makt över produktionen till ekonomiska intressen som varken tar hänsyn till naturen eller social rättvisa.
Genom konferensen vill vi uppmärksamma och realisera ett småskaligt klimatologiskt, biologiskt och socialt hållbart naturbruk som lösning på de problem som uppstått genom dagens naturbruk. Målet är också att arbeta fram en plan över hur vi kan arbeta tillsammans för att föra fram de politiska krav vi har för att vi skall kunna skapa en produktion och förädling av mat och andra naturbruksvaror som bygger upp en levande landsbygd, värnar om naturen och våra barns framtid.
Det kommer också växa fram exempel på hur du kan sätta fart på arbetet i din egen hembygd och på hur du på olika sätt kan vara en del i den här rörelsen.
Detta är den tredje konferensen i samma riktning med temat “Återta makten över maten och naturbruket”. De två tidigare hölls i Ransby (Värmland) 2010 och i Ramsele (Ångermanland) 2011.
Låt oss blåsa nytt liv i den politiska människan – homo politicus!
Läs mer på www.naturbrukskonferensen.se.

Tid
Konferensen kommer äga rum mellan fredagen den 13:e till söndagen den 15:e April i anslutningen till småbrukarnas internationella kampdag som är den 17:e April.

Plats
Konferensen kommer att vara i Ockelbo i Gästrikland.

Framtid 
Redan nu vill vi så ett frö och be er fundera över om ni i er hembygd eller om ert aktivistgäng kan vara de som tar över stafettpinnen för 2013 års konferens.

Hållbara relationer 
Relationer behöver tid, omsorg och kontinuitet för att utvecklas till goda relationer. En av de målsättningar vi har i arbetet med naturbrukskonferenserna är att tillgodose dessa förutsättningar.

Global rättvisa 
Naturbrukskonferensen 2012 är med i nätverket Global Rättvisa Nu!.

Anmälan
Maila till mathias.wogenius@gmail.com för att få ett utskick när anmälan går att göra eller återkom senare. Detaljer som plats, boende, program och anmälan kommer i början på nästa år.

2 reaktioner på ”Naturbrukskonferens 2012 – 13-15 april i Ockelbo”

  1. Pingback: Jordens Vänners årsmöte 14-15 april 2012 « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top