Naturbrukskonferens och Rättvis omställning

Den 20 oktober bjuder Jordens Vänner med flera in till konferens om Rättvis omställning.  Sverige och världen behöver drastiskt minska utsläpp av växthusgaser. Det betyder att vi ska ställa om energiförsörjningen, trafiken, jord- och skogsbruket, boende, konsumtion och produktion. Men den omställning måste ske rättvist. Vi samlas för att diskutera och planera för framtiden. För mer program se här.
Den 21-22 oktober fortsätter konferensen och fokuserar på naturbruksfrågan. Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Och för en rättvis omställning av vårt samhälle – till ett långsiktigt hållbart samhälle – behöver vi ett samarbete mellan land och stad. För det behövs en modig politik och förändrade strukturer. Därför välkomnas alla intresserade till årets naturbrukskonferens! För att läsa mer om konferensen och anmäla sig se här.
Under helgen kommer också Jordens Vänners medlemmar att kunna träffas då konferensen fungerar som årets höstmöte. Så passa på att åk och träffa medlemmar från hela landet! Jordens Vänner erbjuder reseersättning till alla medlemmar!

Scroll to Top