Nej till nanobaserade kemikalier

Ökat tryck från kunder på nanobaserade kemikalier gör att fyra stora företag inom städningsbranschen nu sätter stopp.

Text: Mikaela Nordin

”På senare år har nanotekniken introducerats inom städning med kemikalier och rengöringsmedel. Det finns ett stort behov av att klargöra eventuella risker med tekniken. Därför har vi beslutat att tills vidare inte använda dessa produkter” skriver cheferna för företagen Sodexo AB, Compass Group AB, ISS Facility Services AB och Coor Service Management AB.
De fyra företagen sysselsätter tillsammans cirka 25 000 personer som levererar servicetjänster till det privata näringslivet och offentlig verksamhet. En av deras tjänster är städning, till exempel av kontor, sjukhus, industrilokaler och kärnkraftverk. De går nu ihop mot nanotekniken inom städning.
Företagen går ut med att de möts av krav och önskemål från kunder om nanobaserade produkter. Det som lockar med produkterna är att de ger en väsentligt tåligare och mer smutsavvisande yta. Bakterier har även svårare att få fäste på denna yta.
2009 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att analysera nanoteknik. En av slutsatserna blev att det inte finns tillförlitliga testmetoder för nanoprodukternas påverkan på miljö och hälsa. Därför väljer nu företagen att ta avstånd från produkterna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top