/Greenwashpriset / nominera
Så här nominerar du till Svenska Greenwashpriset
Var med du med! Alla kan både nominera vinnare i Svenska Greenwashpriset - och vara med och rösta. På den här sidan går vi igenom hur du nominerar samt hur du kan anmäla greenwashing och vilseledande reklam till Konsumentverket.

Så här nominerar du

  • Dela en bild eller video ihop med en kort motivering i valfri kanal. Tagga #greenwashpriset2024 samt @jordensvanner i sociala medier eller
  • Det går även bra att maila din nominering till greenwash@jordensvanner.se

Du kan nominera till priset året om.

Det händer sen

  1. När nomineringen stängt väljer Jordens Vänners styrelse ut de kandidater som publiceras på vår hemsida och röstningen öppnar.
  2. Du röstar via vår hemsida jordensvanner.se. Du kan rösta en gång, när som helst fram till prisutdelningen.
  3. Den aktör som får flest röster koras till vinnare. Vi bjuder in vinnaren till prisutdelning och panelsamtal.

Utöver att nominera till Svenska Greenwashpriset uppmanar vi alla att anmäla misstänkta fall av greenwashing till Konsumentverket.

Så anmäler du greenwashing till Konsumentverket

Vem talar sanning och vem sprider ett grönmålat budskap? Det är inte helt lätt att som enskild person genomskåda välgjord marknadsföring eller proffsigt framförd kommunikation. Det finns dock hjälp att få. Konsumenter och organisationer kan anmäla marknadsföring som misstänks vara vilseledande till den statliga myndigheten Konsumentverket. Att göra en anmälan är både enkelt och gratis.

Att företag, näringsliv och regeringar använder sig av miljöargument i sin kommunikation och marknadsföring är ingen nyhet. Många anspelar på miljöarbete, klimatsmarta produkter, energisnål produktframställning och ger löften om miljövänliga satsningar. På så sätt ämnar de lugna oroliga konsumenter och medborgare, som i sin tur kan fortsätta konsumera varan eller tjänsten med gott samvete. En del är ärliga i sin gröna kommunikation – andra är det inte! Det är denna oärliga ”gröna” kommunikation som vi kallar greenwashing eller grönmålning.

När det handlar om greenwashing i reklamsammanhang så är lagen tydlig – det är inte tillåtet. Men hur kan gör vi för att skilja agnarna från vetet? Vem talar sanning och vem sprider ett grönmålat budskap? Det är inte helt lätt att som enskild person genomskåda välgjord marknadsföring eller proffsigt framförd kommunikation. Det finns dock hjälp att få. Konsumenter och organisationer kan anmäla marknadsföring som misstänks vara vilseledande till den statliga myndigheten Konsumentverket. Att göra en anmälan är både enkelt och gratis.

Så här anmäler du vilseledande reklam

Om du misstänker att reklam eller marknadsföring är vilseledande och använder sig av oärliga miljöbudskap kan du anmäla den till Konsumentverket. Lättast sker detta genom Konsumentverkets hemsida: anmalan.konsumentverket.se

Du kan också skicka epost till konsumentverket@konsumentverket.se

Skicka din anmälan i brevform

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad

Anmälan bör innehålla den annons eller exempel på kommunikation som du reagerat på samt när och var den förmedlades. För radio- och TV-reklam, ange sändningsdag och -tid, kanal samt vilket företag budskapet berörde och handlade om. Skriv också varför du anser att marknadsföringen är vilseledande. Om Konsumentverket tar upp ärendet ges företaget möjlighet att göra en rättelse eller dra tillbaka reklamen. Om företaget inte gör det lämnar Konsumentverket över ärendet till Konsumentombudsmannen, KO, som kan utfärda ett förbud förenat med vite (straffavgift) eller stämma företaget inför Marknadsdomstolen.

Även näringslivet har regler för marknadsföring genom Internationella Handelskammaren, ICC. Reglerna liknar marknadsföringslagens och även här finns ett granskningsorgan, Reklamombudsmannen (RO). Även till RO kan privatpersoner, organisationer och företag anmäla vilseledande reklam, t.ex. om den sexistisk. Fällningar publiceras på Reklamombudsmannens hemsida. Anmälan till Reklamombudsmannen gör enklast via deras hemsida.