Nomineringar till Jordens Vänners styrelse

Sista nomineringsdag har passerat, tack till alla ni som har nominerat till Jordens Vänners styrelse!
Du ser långsiktigt på ditt miljöengagemang och vill inspirera andra i deras. Du har grundläggande styrelsekunskaper och är bekväm med begrepp som arbets- och/eller delegationsordning, budget och verksamhetsplan. Du vill stärka och utveckla Jordens Vänner samtidigt som du själv lär dig mer. Då är det hög tid att nominera dig själv eller någon du känner till Jordens Vänners styrelse. På valberedning(a)jordensvanner.se tas nomineringar emot fram till den 14 mars.
En plats i Jordens Vänners styrelse är både utmanande och inspirerande och precis som i alla våra arbetsgrupper eftersträvar vi och välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, eller etnisk och religiös tillhörighet.
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International och har regelbunden kontakt och samarbete med övriga organisationer i nätverket. Jordens Vänner i Sverige har 2700 medlemmar och lika många supporters därutöver, och hade en ekonomisk omsättning på 9,2 miljoner 2014.
Jordens Vänner driver ett antal olika projekt inom flera miljörelaterade områden som finansieras av egen insamling, olika statliga verk, EU m.fl. Flertalet projekt är 1-åriga men några löper på 3 år. Jordens Vänner arrangerar också kontinuerligt nationella träffar, konferenser, läger, seminarier, turnéer och andra typer av sammankomster som är öppna för alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar. Det ideella arbetet i Jordens Vänner är organiserat i lokalgrupper och tematiska utskott.
Jordens Vänner har 9 anställda varav 5 är tillsvidareanställda. Utöver dessa löpande anställningar har Jordens Vänner kortare visstidsanställningar/arvoderingar för 20-30 personer om året.
Tillsammans ska styrelsen blicka framåt och se hur Jordens Vänner övergripande och framöver kan fortsätta verka för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi söker därför dig som kan driva på och utveckla föreningens övergripande möjligheter att påverka. Vi söker också dig som kan förstärka styrelsens ordinarie arbete med verksamhetsplan, budget och som arbetsgivare.
Som du förstår, av ovan beskrivning, är det väsentligt att du har grundläggande kunskaper i styrelsearbete från ideell verksamhet eller andra typer av organisationer.
Arbetet i Jordens Vänners styrelse är ideellt och man väljs in på ett eller två år. Vanligen hålls sex styrelsemöten per år. Du bör vara beredd på att vara engagerad under hela den tiden.
En nominering innebär att du ger oss ett förslag på en person som du tror kan vara bra som styrelseledamot i Jordens Vänner. Det kan vara du själv eller någon du känner men kontakta personen innan du nominerar så att hen är förberedd. Vi hör av oss till den nominerade och berättar mer om styrelsearbetet och den nominerade berättar om sig själv. Valberedningen kommer att kontakta alla som nomineras.
Den som nomineras måste vara medlem i Jordens Vänner, men vill du nominera någon som inte är medlem än så kan den enkelt bli det via hemsidan.
Valberedningen tar emot nomineringar på nya ledamöter fram till den 14 mars! Det är möjligt att komma in med nomineringar till och med årsmötet, men valberedningen har bara möjlighet att hantera nomineringar som kommit in senast den 14 mars.
Hör gärna av dig till valberedningen om du har ytterligare frågor om vad styrelsearbetet innebär.
Mejla din nominering idag till valberedning(a)jordensvanner.se
Jordens Vänners årsmöte är den 11-12 april i Uppsala, läs mer om årsmötet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top