Nordiska ministerrådet startar webbtidning

Ny startar Nordiska ministerrådets  nya webbtidningen Green Growth – the Nordic Way upp.
Norden – ledande i grön tillväxt är de nordiska statsministrarnas gemensamma initiativ för grön tillväxt inom ramen för Nordiska ministerrådet. Målet är att skapa gemensamma nordiska lösningar på problem som alla delar, inom utvalda områden.
Tidningen Green Growth – the Nordic Way presenterar de nordiska statsministrarnas olika projekt och följer upp ett antal andra aktiviteter inom grön tillväxt som Nordiska ministerrådet genomför.
Här hittar du webbtidningen: http://nordicway.org/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top