Nu ger vi unga en röst inför valet

 

#PeoplePowerNow

Undersökningar pekar på att klimatfrågan anses vara den viktigaste frågan för unga väljare 2018 samtidigt finns rapporter om att upp till 80 % av Sveriges unga upplever en oro för hur klimatet kommer att påverka deras och världens framtid. Genom en sommarkampanj med hashtagen #peoplepowernow och en sommarreporter vill Jordens Vänner ge unga möjlighet att nå politiker i klimatfrågor.
Den 2 juli 2018 släpper Jordens Vänner en sommarkampanj med hashtagen #peoplepowernow för att sprida budskapet om att många unga i Sverige ser klimatfrågan som den viktigaste inför valet 2018. Med hashtagen får unga ta plats i debatten om klimaträttvisa och möjlighet att kräva att politiker lyssnar på deras röster.
Van Thao, 20 år, kommer att ansvara för kampanjen under sommaren och fungera som Jordens Vänners sommarreporter:
Thao Van kommer att engagera sig som Jordens Vänners sommarreporter i kampanjen #peoplepowernow.

  • Jag ser fram emot att få möjlighet att under sommaren ge en röst till unga för att vi tillsammans ska kunna påverka hur klimatfrågan hanteras av politiker och samhället.

Idén till kampanjen kom till efter att medlemmar i organisationen varit ute på skolor och mött unga som velat engagera sig i klimatfrågan men inte vetat hur de skulle kunna påverka. Samtidigt visade en undersökning från Novus att klimatfrågan var den fråga som unga väljare tyckte var viktigast under valet 2018.

  • Det är viktigt att känna att vi alla kan påverka och ge styrka åt alla dem som känner klimatångest. Genom såväl aktiviteter som användningen av hashtagen #peoplepowernow kan vi visa att klimatfrågan måste tas på allvar och att åtgärder måste till nu, säger Van.

Van menar att många politiska partier berör klimatfrågor i sina partiprogram men det är långt ifrån tillräckliga lösningar som lyfts fram. Forskare står eniga om att läget blir allt mer akut vilket också är något som många väljare är väl medvetna om enligt olika undersökningar. Van ser därför att det är dags att agera och vill uppmanamänniskor från hela landet att vara med i kampanjen för att tillsammans skapa samhällsförändring.

  • Vi har viljan att förändra och nu är det dags för politikerna att lyssna säger Van. Jag har varit med och grundat Young Friends of the Earth Schillerska på min gymnasieskola i Göteborg och genom att engagera mig i den här kampanjen har jag möjlighet att bidra till engagemang långt utanför Göteborgsområdet med den fråga som är viktigast för mig; hur vi ungdomar kan påverka utvecklingen kring klimatfrågan på ett bättre sätt.

 
Hjälp oss att sprida hashtagen #PeoplePowerNow och visa att din röst räknas!
Det går att följa Vans arbete som sommarreporter via Snapchat, Instagram, Facebook och Twitter.
 

Scroll to Top