Nu lanseras Klimatmålsinitiativet!


Jordens Vänner vill tillsammans med 20 organisationer se ett mål för minskade växthusgasutsläpp från svenskarnas konsumtion. Idag finns det inget uttalat mål om att minska de utsläpp som vår importerade konsumtion orsakar utanför Sverige, trots att dessa utsläpp är större än det vi släpper ut inom landet. Vi tycker det är dags att ta hänsyn till dessa utsläpp och föra in dem i miljömålssystemet.
Läs mer på www.klimatmal.se.
För dig som gillar att läsa DN finns även en debattartikel publicerad idag den 1 juni.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top