Substitute It Now!

I SIN-listan hittar du ämnen som är skadliga för hälsa eller miljö. Idag släpps en ny uppdaterad version. Version 2.1!
SIN står för Substitute it Now! Målet med SIN-listan är en helt giftfri värld.

I SIN-listan hittar du särskilt farliga ämnen. Särskilt farliga ämnen kan exempelvis vara cancerframkallande, hormonstörande eller svårnedbrytbara giftiga ämnen som finns kvar i miljön under en väldigt lång tid. Ämnena är utvalda utifrån kriterierna i den europeiska lagstiftningen REACH.
REACH grundas på tanken att tillverkare och importörer har ansvar för att ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder, inte har skadliga hälso- och miljöeffekter. REACH vill gradvis ersätta de ämnen som har sämst påverkan på hälsa och miljö med säkrare alternativ.
Enligt REACH ska både nya ämnen och sådana som redan finns på marknaden registreras, riskbedömas och godkännas. Omkring 70 000 kemikalier kommer att behöva genomgå REACH-registreringsprocessen.
Bakom SIN-listan står ChemSec som drivs av europeiska miljöorganisationer. Tanken med listan är att skynda på arbetet inom REACH. Genom att presentera vetenskaplig data om ämnena vill man påverka REACH-myndighetens prioriteringar. Listan ska också ge vägledning till företag, konsumenter och myndigheter i olika länder om ämnenas användning.
Text: Mikaela Nordin

1 reaktion på ”Substitute It Now!”

  1. Pingback: Vad är SIN-listan, egentligen? « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top