Ny vindpark invigd

I måndags invigdes vindparken med tio vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Parken representerar ett spritt ägande med flera kommuner och ett vindkraftskooperativ.
 
Text: Mikaela Nordin
Foto: Anna-Karin Andersen, kundservice O2 Vindel, Anders Linder och Linda Burenius Magnusson, vd på O2 Vindel, klipper bandet vid invigningen.

Den nyinvigda vindparken ägs av Sveriges största vindkraftskooperativ O2 El Ekonomisk Förening, Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Norrvatten, SGS och Hyresbostäder i Växjö.
Samtliga ägare av vindparken kommer årligen att dela ut en bygdepeng till Lingbo Vindkraftsfond som är stiftad av Lingbo Byförening. Om anläggningen är i drift i 25 år kommer ca 2,5 miljoner kronor att delas ut under denna tid med start våren 2014.
–  Pengarna ska användas till främjande av projekt och verksamheter som är positiva för utvecklingen inom Lingbobygden, säger Jan-Olof Dahlin, projektledare för anläggningens uppförande.
Sammanlagt består parken av tio vindkraftverk. Den beräknade produktion är cirka 75 GWh el per år, vilket motsvarar hushållsel för 16 000 hushåll per år.
– Elen som produceras här är helt förnybar och varje nytt vindkraftverk är en pusselbit för att lyckas ställa om till 100 procent förnybar el i Sverige och en mer hållbar framtid, säger Linda Burenius Magnusson, vd på O2 Vindel.
Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag har fortfarande möjlighet att köpa andelar i de kooperativt ägda verken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top