Ny rapport: Rättvisa mål – så når vi dit

Miljöförbundet Jordens Vänner har nu släppt en helt ny rapport som tar vid där “Det Saknade Miljömålet” slutade.
– Den förra rapporten tog genom fallstudier upp den problematik som kommit av att vi i de rika länderna vill förse oss med billiga råvaror. I den nya rapporten ger vi förslag på åtgärder och mål. Exempelvis så bör Sveriges riksdag senast 2015 antagit en samlad strategi för hållbar konsumtion och produktion för att minska vårt ekologiska fotavtryck, säger Annaa Mattsson från MJV:s Miljömålsutskott.
Läs mer om rapporten och en intervju med författaren Göran Eklöf. Du kan även ladda ner den gratis som pdf (556Kb) här>>

Rättvisa mål
När boken ”Det saknade miljömålet” kom för några år sedan tyckte Göran Eklöf (bilden) att det saknades förslag på konkreta åtgärder. Miljöförbundet Jordens Vänner tog till sig av kritiken och gav honom uppdraget att själv skriva en rapport med just det. Nu har den kommit: Rättvisa mål – så når vi dit.
Göran Eklöf förklarar att rapporten inte är ett fullständigt åtgärdspaket för att minimera Sveriges miljöpåverkan i andra länder.
– Det är ingenting vi i MJV kan göra, utan är något som kommer att kräva år av arbete på departement och myndigheter.
Istället föreslår han att det nationellt ska påbörjas just ett sådant arbete, som utreder miljöpåverkan från särskilt angelägna produktgrupper och tar fram strategier för att minska dem.
Han tar exemplet bomull. Giftanvändning och vattenanvändning är de två största miljöproblemen kopplade till bomullsodling. De första problemet kan man komma till rätta med genom att konsumera mer ekologisk bomull. Här skulle nya regler för offentlig upphandling kunna vara en väg. Vattenanvändningen är svårare att göra något åt, dels är problemet olika stort på olika håll. I ett område med hög nederbörd gör det ju inget att man har grödor som kräver mycket vatten, i ett redan torrt område kan det vara katastrofalt, men att bara konsumera mindre mängder bomull tror inte Göran heller på.
– Det finns många länder där det är en av de viktig inkomstkälla, utan här är det viktigt att hitta lösningar i samarbete med producentländerna.
En annan produkt som han tror skulle vara möjlig för en pilotstrategi är soja. Där finns det redan förslag på att införa en skatt på djurfoder, men helt enkelt är det inte.
– Om man gjorde det skulle man snart stöta på problem, tveklöst skulle Argentina och Brasilien anmäla en sådan skatt som handelshinder till WTO.
Rapporten finns att ladda ner gratis som pdf eller att beställa för privatpersoner, skolor, företag, myndigheter och organisationer. För beställning ring 031-12 18 08 eller skicka e-post till info@mjv.se >> . Pris är 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top