13 CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONER I NY KOALITION MOT FRIHANDELSAVTALET EU-MERCOSUR

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-13 14:16 CEST

Den 15 september håller den nya koalitionen Stoppa EU-Mercosur Sverige presskonferens om frihandelsavtalet EU-Mercosur och om hur det skadar människor, djur, miljö och klimat. Parallellt anordnas en demonstration på Mynttorget i Stockholm, i och med utrikesministerns val att inte ta emot koalitionens namninsamling som 35 000 svenska medborgare skrivit under.

Till följd av påtryckningar från civilsamhället har EU-parlamentet samt flera medlemsstater, däribland Österrike, Frankrike, Belgien och Luxemburg, tagit ställning mot avtalet och ratificeringen är för närvarande uppskjuten. Dock är det många svenska EU-parlamentariker som ställer sig fortsatt positiva till avtalet och Sveriges regering har tydligt uttryckt att det bör ratificeras så snart så möjligt.

Syftet med koalitionen är att uppmana regeringen att omedelbart lyssna på sina medborgare. Organisationer menar att “frihandelsdelen av associationsavtalet EU-Mercosur behöver stoppas, och göras om från grunden. Framtida handelsavtal mellan EU och Mercosur behöver underordnas internationella konventioner kring biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa i alla stadier”. Ellie Cijvat, sammankallande i Jordens Vänners Bonde- och Urfolksutskott, säger såhär:

– Det är helt oacceptabelt att regeringen vägrar lyssna på civilsamhället och vetenskapen, för att istället fortsätta med business as usual och driva på för EU-Mercosur-avtalet. Utrikesdepartementet förminskar alla motargument som medborgare lägger fram – i stället för att lyssna på kritiken, ta ansvar och genomföra en seriös granskning av avtalets påverkan på mänskliga rättigheter, EU:s åtagande att uppfylla Parisavtalet samt Sveriges klimatmål.

Avtalets text färdigställdes innan en hållbarhetsrapport publicerats, vilket enligt Europeiska ombudsmannen visar brist på transparens och på demokratisk samhällsdebatt. Samtidigt kritiseras hållbarhetsrapporten för att den baseras på föråldrade metoder samt ignorerar den politiska kontexten i Mercosur-länderna.

– Kommerskollegium, som fick i uppdrag att producera en rapport för regeringen år 2020, använde EU:s hållbarhetsrapport som grund för sitt svar på kritiken. Kommerskollegiums rapport ser ut att vara en ansträngning för att rättfärdiga regeringens förutfattade ståndpunkt för frihandelsavtalet, säger Ellie Cijvat.

Bakgrund:

Sedan 2019 tillhör Jordens Vänner den transatlantiska koalitionen Stop EU-Mercosur, vilken idag består av över 450 organisationer i såväl EU som Mercosur. I juni 2019 tillkännagav EU och Mercosur att ett frihandelsavtal utarbetats efter 20 år av förhandlingar. Om det implementeras kommer avtalet att främja avskogning, brott mot både mänskliga rättigheter och naturen, skada lantarbetare, småskaliga bönder och urfolk, samt beröva folk på levebröd både i Europa och Sydamerika.

EU-kommissionen för i dagsläget dialog med länder i Mercosur om “förberedande villkor”, vilket möjligen kan tillägga ett ytterligare protokoll i avtalet. Koalitionen menar att detta inte är en lösning på de problem som avtalet medför då det reflekterar ett föråldrat och orättvist handelssystem som bara gynnar storskalig produktion – till nackdel för mänskliga rättigheter och naturen. EU-Mercosuravtalet underminerar arbetet och möjligheterna för social rättvisa och ekologiska, resilienta samhällen. Samverkan mellan EU och Mercosur behövs, men för att skapa en hållbar handelsmodell måste den baseras på principer om solidaritet, skydd av mänskliga rättigheter och respekt för planetens gränser.

Därför uppmanar koalitionen Stoppa EU-Mercosur Sverige svenska politiker att säga NEJ till frihandelsavtalet EU-Mercosur och att istället för tillväxt sätta människor och natur i första rummet.

Scroll to Top