Nya möjligheter för klimatet med folklig mobilisering och USA ur vägen

President Donald Trump. Foto: Mark Taylor.
President Donald Trump har meddelat att USA kommer att dra sig ur klimatavtalet från Paris. Jordens Vänners båda ordförande Andrea Söderblom-Tay och Imanol Rubio Bertilsson kommenterar händelsen:
– Det är naturligtvis illa. Det är både oansvarigt och oetiskt, säger Imanol Rubio Bertilsson.
Samtidigt ser Jordens Vänner att det kanske kan komma något gott ur detta ändå. Med en stark folklig mobilisering och USA ur vägen kan kommande klimatavtal faktiskt leda till att klimatförändringarna stannar under 1,5 grader.
– Varken Kyotoprotokollet från 1997 eller Parisavtalet från 2015 har varit tillräckliga. Till stor del beror detta på att USA har underminerat de kraftfullaste åtgärderna, avvisat alla former av rättviseaspekter och krävt frivillighet i åtagandena, säger Andrea Söderblom-Tay.
Även om USA är den historiskt största utsläpparen och har orsakat en enorm skada på planetens klimat har de faktiskt orsakat större skada genom att delta i klimatförhandlingarna än att stå utanför.
– Det är demokrater som i efterhand haft hög svansföring i klimatfrågan, som Al Gore 1997 och Barack Obama 2015, som har drivit fram försämringarna i avtalen med argumentet att det krävs för att kongressen skall godkänna det, fortsätter Imanol Rubio Bertilsson.
Med facit i hand kan vi konstatera att när reaktionärer som George W. Bush och Donald Trump senare har kommit till makten har de vänt världssamfundet ryggen och ändå gjort som de själva velat.
– Från Jordens Vänner har vi hela tiden hävdat att Parisavtalet inte är tillräckligt. Nu är det dags för den folkliga mobilisering som ger de avtal planeten behöver för att kunna härbärgera ett civiliserat samhälle, avslutar Andrea Söderblom-Tay.
Bli medlem redan idag.

Scroll to Top