Nyeleni – Europeiskt matsuveränitetsmöte 16-21 augusti i Österrike

Den 16-21 augusti hålls Europas matsuveränitetsmöte, i Krems i Österrike. Fokus är hur vi får till matsuveränitet i Europa, hur stärker vi bönderna och skapar länkar mellan producenter och konsumenter, hur bryter vi makten av den storskaliga livsmedelsindustrin och skapar socialt och ekologiskt hållbar lokalt förankrad och lokalt anpassad matförsörjning. 600 deltagare från hela Europa förväntas komma dit!
Målet med mötet är att bygga vidare på ett Europeiskt nätverk för matsuveränitet och dela erfarenheter. Det är otroligt mycket som redan händer på olika håll, inte minst i Sverige där Jordens Vänner har varit med och dragit igång en liknande process och organiserat möten  i Ransby och Ramsele.
Tanken är att varje land har en nationell delegation som representerar olika rörelser och består till minst en tredjedel av bönder (samt är balanserad ålders- och könsmässigt). Jordens Vänner har tagit på sig koordineringsansvaret för Sverige, Danmark och Norge. Vill du eller din organisation åka dit gör såhär:
– Fyll i blanketten nedan – informationen kommer till oss och du kommer med på den nordiska Nyeleni mejllistan. Den första deadlinen är 20 juni! Deltagarkostnaden per person är 50 euro, ungefär 500 kr (då ingår mat & boende).
– Gå in på http://www.nyelenieurope.net/ och läs mer om hur att ta sig dit, vad som kommer att hända, osv.

Vi har ingen möjlighet att koordinera resan eller organisera gemensam transport; Däremot så har vi öppnat vårt konto för en solidaritetsfond för resor från Norden. Vill du stödja att andra kan åka, för över pengar till Jordens Vänner, PG 602 83 48-8, med markering “Nyeleni”.
Boende och mat ordnas av organisatörerna i Krems, för 50 euro, för de som anmäler sig genom oss.
För mer information:
Vill du komma med i diskussionerna kring makten över maten och naturbruk i Sverige anmäl dig till naturbruk-subscribe@yahoogroups.com.
http://www.nyelenieurope.net/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top