Odling i pallkragar i Eriksbo för att skydda regnskog i Latinamerika

Frön skall sås innan skotten kan planteras ut i jorden. Jordens Vänner invigde onsdagen den 10 maj ett stadsodlingsprojekt i Eriksbo i Göteborg tillsammans med ett tiotal medlemmar i BRF Lärjedalen. Deltagarna är mellan 30 och 60 år.
– Vi vill förvalta de odlingskunskaper som redan finns i området och skapa en diskussion kring hur vi använder stadsrummet, berättar Lanja Rashid, projektledare på Jordens vänner.
– Genom projektet vill vi i miljörörelsen knyta starkare band till det rika föreningsliv som finns i Hjällbo och ge boende där bättre tillträde till miljörörelsen. Stadsodling blir på så sätt ett verktyg för politisk organisering och bidrar till social hållbarhet, fortsätter hon.
Projektet är finansierat av Narurvårdsverket och bidrar till såväl nationella som kommunala miljömål för rikare odlingslandskap.
– Stadsodling bidrar inte bara till lokala miljömål. Genom en lokal omställning och ökad livsmedelsförsörjning i städerna kan svenskarnas ekologiska fotavtryck minska globalt. I förlängningen bidrar stadsodlingen till Jordens Vänners globala arbete med att skydda regnskog avslutar Lanja Rashid.
Fler bilder:
Foto: Jöran Fagerlund

Scroll to Top