Tema Fred: OFOG

Ofog är ett fredsnätverk som sedan tio år tillbaka har arbetat aktivt, såväl i Sverige som internationellt, för nedrustning och en fredlig värld utan våld. Vad har de att säga om fredsrörelsen i Sverige?
 

 

Hej Miahabo Berkelder på OFOG! Hur arbetar ni för fred?
– Dels arbetar vi med opinionsbildning, håller manifestationer, deltar i offentliga debatter, skriver insändare och delar flygblad på stan. Vi arbetar också med direkt aktion och civil olydnad där vi vänder oss direkt mot militarismen; till exempel genom att avrusta vapen i en vapenfabrik, avbryta en militärövning genom att beträda det militära övningsområdet eller rosamåla krigssymboler i vårt samhälle.
Vad tycker du/ni borde göras?
– Just nu arbetar vi mycket med motrekrytering. Sedan den allmänna värnplikten avskaffades har Försvarsmakten lagt stor energi på att kampanja för att en framtid inom militären skulle vara ett bra yrkesval. Man har vänt sig till olika samhällsgrupper och bland detta barn och ungdomar. Detta tycker vi är otäckt. Barn och ungdomar om några ska vara befriade från militarism och vi arbetar tillsammans med andra organisationer som jobbar för barns rättigheter för att få ett stopp på detta. Svensk vapenexport har under de senaste åren gått på högvarv och vi arbetar sedan några år tillbaka med synliggörande av vad som försiggår i Sverige, vilka vapen som produceras, i vilken utsträckning och vart de skickas.
Tycker du att vi i Sverige gör tillräckligt idag?
– Militarismen blomstrar i Sverige. Med en vapenexport på högvarv, där Försvarsmakten håller på att bygga en yrkesarmé, ett nästintill medlemskap i världens största krigsorganisation NATO och Europas största militära övningsområde så gör Sverige tillräckligt för att vara bra på militarism, ja. Samhällsdebatten kring militarism i Sverige präglas mycket av okunskap kring vad som Sverige faktiskt gör och vad som sker här.
Tycker du att fredsdebatten får tillräckligt mycket utrymme i media
i dagsläget?
– Tyvärr så diskuteras de negativa konsekvenserna av en blomstrande militarism allt för sällan eller inte alls i media. Fördelarna (finns det några?) kommer upp med jämna mellanrum, men hur ofta diskuteras inskränkandet på samers betesmarker i Norrbotten där krigsövningsområdet NEAT ligger? Eller hur ofta pratar vi om mexikaner på flykt som fängslas tack vare radarsystem från svenska vapenföretag? Att Sydafrikas ledare väljer att lägga miljardbelopp på svenska JAS-plan när en stor del av befolkningen lider av HIV/Aids? Dessa historier ramlar allt för ofta bort, och får oss att inse att svensken inte har någon aning om att detta pågår.

1 reaktion på ”Tema Fred: OFOG”

  1. Hej!
    Jag tycker ni gör ett mycket bra arbete med klar inriktning på ickevåld. Ni kunde lagt till att Sverige omedelbart ska ta hem sina stridande trupper från Afghanistan för att lägga dessa resurser på fredsfrämjande arbete.
    Anders Torpel

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top