Ojnare: Ta ert ansvar, (s) och (mp)!

Nu i dagarna kom utspelet att regeringen kommer utse Ojnareskogen på Gotland till Natura 2000-område.
– Vi uppmanar regeringen att fatta det beslutet så snart som möjligt! Annars är det inte mycket kvar av det gröna i dennna röd-gröna regering, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.
Ojnareskogen och området omkring Bästeträsk är oerhört viktiga för Gotlands vattenförsörjning. Många lokala bönder har protesterat mot företaget Nordkalks planer på ett kalkbrott, och gått samman med miljöengagerade som vill skydda de flera hundra rödlistade arterna i skogen. Tunga remissinstanser som Naturvårdsverket och länstyrelsen på Gotland anser att Ojnare bör bli Natura 2000-område.
På längre sikt är det också positivt för regional utveckling på ön. Turistindustrin kommer att behålla sin potential, och lantbrukare behåller tillgång till vatten. Potentialen för förnybar energi och en ekonomi som är hållbar även utan fossila bränslen är stark. Stöd till lokala gröna jobb-projekt och satsningar på nya jobb för de anställda på Nordkalk är viktigt.
Tills beslutet är fattat uppmanar vi alla att fortsätta hitta på aktiviteter för Ojnares bevarande.
Kontakt:
Ellie Cijvat, ordförande Jordens Vänner
073 778 2242
Mer information: www.ojnareskogen.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top