Ökning av bekämpningsmedel i jordbruket

Användandet av bekämpningsmedel i jordbruket ökar. Det visar Kemikalieinspektionens statistik över sålda bekämpningsmedel.
Under 2010 såldes 1.473 ton bekämpningsmedel avsedda för jordbruk. Det är en ökning med 78 ton jämfört med 2009. Stor ökning stod glyfosat för: 657 ton mot 417 ton 2009. Glyfosat ingår i Monsantos bekämpningsmedel Roundup. Monsanto har utvecklat flera GMO-grödor som är motståndskraftiga mot glyfosat, varför de kan totalbesprutas med ämnet och all annan växtlighet dör.
Totala kemikalieanvändningen gick 2010 ner jämfört med 2009. Försäljningen sjönk från totalt 9.243 ton 2009 till  8.615 ton, verksamt ämne. Omkring tre fjärdedelar används av industrin för tryck- och vakuumimpregnering av virke.
Emil Schön

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top