Öländskt vatten hotat av borrningar

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 3 2015.

Gripen Gas AB har beviljats undersökningstillstånd för naturgas på Öland. Men många är oroade, såväl privatpersoner som kommuner och experter. Eva Öberg tillhör gruppen Aktionsgruppen mot fossilgasutvinning på Öland och har tagit aktiv del i arbetet mot borrningsplanerna.
I spåren av önskan att bli oljeoberoende sprider sig fracking och liknande metoder över världen som ett sätt att utvinna skiffergas. Metoden har sitt ursprung i Nordamerika, men har nu spritts till Europa. På Öland har Bergstaten beviljat Gripen Gas AB undersökningstillstånd för att se om det är möjligt att utvinna naturgas. Men både kommuner och privatpersoner är oroliga för utvecklingen.
– Vi är oroliga att det fördärvar vårt grundvatten och dricksvatten. Lantbruket och turismen är beroende av vatten. Här på Öland finns mycket djurhållning, och det går åt mycket vatten till kor och grisar, säger Eva Öberg som är engagerad i AMFÖ (Aktionsgruppen mot fossilgasutvinning på Öland).
Hon berättar vidare att dels kan själva gasutvinningsprocessen läcka ut farliga ämnen, men det finns andra aspekter än att gifter läcker till grundvatnet. Även själva gasen ger smak och kan göra vatten odrickbart. Alunskiffer som finns mycket på Öland innehåller mycket kadmium, vanadin och uran, med flera sällsynta jordartsmetaller, som är eftertraktade i elektronikindustrin.
– Det är inte akut giftigt, man dör inte direkt av det, men både djur och människor kan bli sjuka, förklarar Eva.
Fracking är den mest omtalade metoden att utvinna främst naturgas på. Man borrar ett djupt hål, ibland så djupt som 3 000 meter, i marken. När man kommit tillräckligt djupt, styrs borrningen om och blir horisontell. Sen pumpar man ner en blandning av vatten och olika kemikalier i hålet för att skapa sprickor i skifferlagren som finns på detta djup. Skiffret är fullt med gas som sedan leds upp till ytan. Det är i det här skedet de mycket giftiga kemikalierna som används riskerar att läcka ut i grundvattnet och därmed påverka miljö och människors hälsa.
På Öland är det dock ingen ”riktig” fracking det handlar om, här ligger nämligen alunskiffret mycket mer ytligt, mindre än 20 meter under kalkstensberget. Man borrar då bara hål vertikalt, inte horisontellt. Men riskerna med gasen och gifter som sprider sig till grundvatten och den enorma åtgången på vatten är den samma.
Tillstånd till förundersökning är för tillfället beviljat för fem olika områden. Gripen Gas ska inom dessa områden undersöka om de är lämpliga för borrningar. I nästa skede ansöker de om att få börja med själva borrningarna. Minerallagen är utformad så att myndigheten som ger dessa tillstånd, Bergsstaten, måste bevilja undersökningstillstånd om den sökande kan visa tillräckligt med ekonomi och kunskap.
– Det är en ren exploateringslag, säger Eva och fortsätter:
– De har fått sitt tillstånd förlängt i tre år. Vi vet aldrig när det dyker upp en ansökan om borrning.
Gruppen är också oroade att Gripen Gas vill komma åt grundämnen i marken, gasen finns ändå inte i så väldigt stor utsträckning. Provborrar företaget får det ta upp en bergartskärna att analysera. De har dock legat lågt ett bra tag och Eva tror att det kan ha att göra med att de ganska nyligen köpt Gotland Oil.
– De har väl mycket att göra med att få det att rulla på. Eller så har våra protester haft viss verkan.
För protesterat har de aktiva i gruppen gjort. De har demonstrerat och satt upp namnlistor i handeln, i butiker och korvkiosker. Listorna ska snart lämnas till ansvarig minister, helst innan Gripen Gas hinner ansöka om provborrning.
– Vi protesterar från många håll på Öland. Kommunerna Borgholm och Mörbylånga har protesterat och är markägare i båda områdena. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket protesterar eftersom borrningar kan torka ut våtmarker.
Många experter på området, biologer och geologer har också uttalat sig om riskerna och avrått från borrningar. Denna typ av bergarter får lätt sprickbildning och är därför olämplig att borra i. Grundvattnet i områdena är dessutom obalanserat och det finns risk att en borrning kan störa flödet, så att våtmarker torrläggs eller brunnar sinar.
Kalmar län har tidigarelagt målet att bli oljeoberoende jämfört med resten av Sverige, redan 2020 ska man vara där. På grund av detta är det dessutom knappast någon ekonomisk vinning i att utvinna gas i 10–15 år, även om man inte ser till riskerna för öns näringar, jordbuk och turism.
– Om det går så långt som provborrning så måste markägare informeras var det ska borras. Så markägarna är nog medvetna om vad som pågår, men kanske inte alla andra som bor på ön.
LRF är också med på aktionsgruppens linje och anser att de inte kan släppa fram Gripen Gas. Gruppen som Eva ingår i har inte de ekonomiska resurserna att sprida informationen till alla på Öland, men kommunerna borde göra det, tycker hon.
– Vi ska höra om vi kan få vara med i de informationsblad som går till alla hushåll i vår kommun, fortsätter Eva. Sedan tillägger hon:
– Vi tycker att det är mycket oroande, vare sig de vill utvinna gas eller jordartsmetaller, så skulle det fördärva mycket. Det har vi inte råd med.
Text: Karin Didring
Bild: Shutterstock.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top