Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen.  Jordens Vänner Sverige bildades 1971 och var tillsammans med USA, England och Frankrike initiativtagare till Internationella Jordens Vänner samma år.

Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst som arbetar lokalt, nationellt och internationellt:

  •  för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser
  • med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle
  • för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet

Jordens Vänners arbete bedrivs huvudsakligen i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer. Jordens Vänner har har lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet som anordnar lokala aktiviteter och deltar i nationella kampanjer. Vi i Jordens Vänner bedriver projekt som klimatinformatörerna och skyddandet av regnskogen i Latinamerika. Vi anordnar även ett flertal aktiviteter och kampanjer under året. Detta ofta tillsammans med andra organisationer i olika nätverk.

 

Jordens Vänner Internationellt Organisationer vi är huvudman i Övriga
Friends of the Earth International

Friends of the Earth Europe

SwedWatch

MILKASAirClim

Färnebo Folkhögskola

ChemSec

Latinamerikagrupperna

Gemensam VälfärdTågupproret

Studiefrämjandet

 

Jordens vänner logga

Högupplöst version av Jordens Vänners logga

 

GDPR och policy för hantering av personuppgifter

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva eller registrera dig som medlem och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga policy: Policy Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för miljö och solidaritet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till.