Organisation

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth international som är är världens största demokratiska miljöorganisation med drygt två miljoner medlemmar i 75 länder.

Jordens Vänners riksförening har ett kansli med säte i Göteborg, varifrån lokalgrupper och aktivister kan få hjälp och stöd med till exempel projektledning, material etcetera.
Jordens Vänners verksamhet samordnas av styrelsen som består av 9-11 personer, varav 2 är ordförande.

En stor del av arbetet inom Jordens Vänner görs ideellt, antingen i lokalgrupper, i utskott eller av privatpersoner. Utskotten arbetar  med olika sakfrågor, och alla medlemmar är välkomna att engagera sig.

För att läsa mer om Jordens Vänners arbete se organisationens stadgar och Årsrapport 2017.

Scroll to Top