Styrelsen

Jordens Vänners styrelse 2018

Ordförande
Mikael Sundström
micke_sundstrom@hotmail.com

Kassör
Stig Peterström

Ledamöter
Josefin Heed
Andrea Söderblom-Tay
Kristina Johansson
Maria Petterson
Björn Forsberg

Suppleanter
Sebastian Dawson
Ida Nilsson

Dela gärna vår kamp!