/Om oss
För att miljö och solidaritet hänger ihop
Vi är drygt två miljoner medlemmar och över 5000 aktivistgrupper i 75 länder som kämpar för klimaträttvisa. Tillsammans utmanar vi den nuvarande globala ekonomiska modellen och arbetar för miljömässigt hållbara och socialt rättvisa samhällen.
Om oss

Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth – världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet. Genom påverkansarbete, folkbildning och aktivism arbetar vi lokalt, nationellt och internationellt för ekologisk hållbarhet och en rättvis fördelning av jordens resurser. Vår vision är en rättvis, hållbar värld där miljö och mänskliga rättigheter sätts framför företags ekonomiska vinster.

Jordens Vänner på två minuter

Vår vision

  • Att gemensamt säkerställa miljö- och social rättvisa, mänsklig värdighet, respekt för mänskliga rättigheter och hållbara samhällen.
  • Att stoppa miljöförstöring och utarmning av naturresurser, uppmuntra jordens ekologiska och kulturella mångfald och säkra en hållbar försörjning för alla människor.
  • Att säkra inhemska befolkningars lokala samhällen och bemyndiga kvinnor och andra utsatta grupper för att säkerställa allmänhetens deltagande i beslutsfattandet.
  • Att genom kreativa tillvägagångssätt och lösningar få till en omställning som leder till hållbarhet och jämlikhet mellan och inom samhällen.
  • Att engagera oss i kampanjer, öka medvetenheten om frågorna vi kämpar för, mobilisera människor och bygga allianser mellan rörelser för att koppla samman gräsrotsinitiativ i nationella och globala kamper.
  • Att inspirera och inspireras av andra och utnyttja, stärka och komplettera varandras styrkor.
  • Att leva den förändring vi vill se och samarbeta i solidaritet.

Var en del av lösningen

Vi ser att de problem vi står inför är systematiska och inte kan lösas enbart genom medveten konsumtion eller andra individualistiska lösningar – det krävs att vi agerar tillsammans för systemomställning.

Som medlem kan du välja att engagera dig i någon av våra sakfrågor, driva egna projekt för klimaträttvisa eller bidra ekonomiskt.

Världens största gräsrotsmiljönätverk

Jordens Vänner är del av världens största gräsrotsmiljönätverk Friends of the Earth International. En gräsrotsrörelse som förenar 75 nationella medlemsgrupper och cirka 5 000 lokala aktivistgrupper.

Med över 2 miljoner medlemmar runt om i världen har vi möjlighet att driva gemensamma kampanjer kring dagens mest angelägna miljö- och sociala frågor. Tillsammans utmanar vi den nuvarande nyliberala ekonomiska modellen och främjar lösningar som skapar miljömässigt hållbara och socialt rättvisa samhällen.

Jordens Vänner är religiöst och politiskt obundna. Det som förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Inom tio år planerar världens regeringar att bränna 120 procent mer fossila bränslen än vad som är möjligt för att nå 1,5-gradersmålet.

FoEI:s decentraliserade och demokratiska struktur tillåter alla medlemsgrupper att delta i beslutsfattande. Vi strävar efter jämställdhet i alla våra kampanjer och organiseringsstrukturer. FoEI:s internationella ställningstaganden baseras och stärks av vårt arbete med lokalsamhällen och våra allianser med bland annat urfolksorganisationer, bonderörelser, fackföreningar och människorättsgrupper.