Om oss

För att miljö och solidaritet hänger ihop!

Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth - världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet. Vi är drygt två miljoner medlemmar och över 5000 aktivistgrupper i 75 länder som jobbar för klimaträttvisa. Vår vision är en rättvis, hållbar värld med samhällen som lever i harmoni med naturen.

Jordens Vänner är religiöst och politiskt obundna. Det som förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Inom tio år planerar världens regeringar att bränna 120 procent mer fossila bränslen än vad som är möjligt för att nå 1,5-gradersmålet1. För att skapa en hållbar framtid måste det bli politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt att riva upp dessa planer. Det går helt enkelt inte att lösa de många sociala och ekologiska kriser världen upplever när ledare sätter kortsiktig ekonomisk tillväxt först.

Jordens Vänner ifrågasätter makteliten som tjänar på klimatkrisen och arbetar sida vid sida med dem som påverkas mest av klimatförändringar, fattigdom och utanförskap.

Var en del av lösningen!

Vi ser att de problem vi står inför är systematiska och inte kan lösas enbart genom medveten konsumtion eller andra individualistiska lösningar - det krävs att vi agerar tillsammans för systemomställning.

Som medlem kan du välja att engagera dig i någon av våra sakfrågor, driva egna projekt för klimaträttvisa eller bidra ekonomiskt. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt för ekologisk hållbarhet och rättvis fördelning av jordens resurser. Det gör vi genom påverkansarbete, folkbildning och aktivism med målet att skapa ett miljövänligt, jämställt och jämlikt samhälle.

Bli medlem här
Scroll to Top