Internationellt

FoEIkarta

Klicka på kartan för kontaktuppgifter till de nationella medlemsgrupperna.

Jordens Vänner är den svenska grenen av världens största gräsrotsmiljönätverk Friends of the Earth International. En gräsrotsrörelse som förenar 75 nationella medlemsgrupper och cirka  5 000 lokala aktivistgrupper.

Med över 2 miljoner medlemmar runt om i världen, genomför vi kampanjer på dagens mest angelägna miljö- och sociala frågor. Tillsammans utmanar vi den nuvarande modellen för globaliseringen av ekonomin, och främjar lösningar som hjälper till att skapa miljömässigt hållbara och socialt rättvisa samhällen.

FoEI:s decentraliserade och demokratiska struktur tillåter alla medlemsgrupper att delta i beslutsfattande. Vi strävar efter jämställdhet i alla våra kampanjer och organiseringsstrukturer. FoEI:s internationella ställningstaganden baseras och stärks av vårt arbete med lokalsamhällen och våra allianser med ursprungsbefolkningar, bonderörelser, fackföreningar, människorättsgrupper och andra grupper.

Friends of the Earth Europe
Jordens Vänner är även en del av Friends of the Earth Europe som är det största gräsrotsnivåmiljönätverk i Europa. Tillsammans är vi över 30 riksorganisationer med tusentals lokala grupper.

Scroll to Top