Organisation

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth international – världens största gräsrotsorganisation för miljö- och solidaritet. Vi är drygt 2 miljoner medlemmar i 73 länder, med aktivister i varje världsdel. Vår vision är en rättvis, hållbar värld med samhällen som lever i harmoni med naturen. 

Jordens Vänner är religiöst och politiskt obundna. Det som förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Inom 10 år planerar världens regeringar att bränna 120% mer fossila bränslen än vad som är möjligt för att nå 1,5-gradersmålet. För att skapa en hållbar framtid måste det bli politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt att riva upp dessa planer. Det går helt enkelt inte att lösa de många sociala och ekologiska kriser världen upplever när ledare sätter ekonomisk tillväxt först.

Internationellt så väg som lokalt är föreningen demokratiskt uppbyggd och bygger på medlemmars engagemang. Jordens Vänners riksförening har ett kansli med säte i Göteborg, varifrån lokalgrupper och aktivister kan få hjälp och stöd med till exempel projektledning, samordning, tryck och utskrifter. I lokalen i Göteborg finns också möjlighet för aktivister att själva ordna möten under kvällstid. Jordens Vänners verksamhet samordnas av styrelsen som består av 9-12 personer.

En stor del av arbetet inom Jordens Vänner görs ideellt, antingen i lokalgrupper, i utskott eller av enskilda medlemmar. Utskotten arbetar  med olika sakfrågor, och alla medlemmar är välkomna att engagera sig.

För att läsa mer om Jordens Vänners arbete se organisationens stadgar och årsredovisning.

Scroll to Top