Öppet brev: Miljö och solidaritet 2013

Aktiva i Jordens Vänner, NOrdBruk (Via Campesina Sverige) och Attac har skrivit ett öppet brev med fokus på mobilisering för miljö och solidaritet.
Miljö och Solidaritet 2013
Vi vill med detta öppna brev uppmana alla folkrörelser och engagerade aktiva till att stärka en gemensam politik med internationell solidaritet som grund. Vi ser det som viktigt att samtidigt motverka storföretagens makt och arbeta för en rättvis omställning av samhället. Vi vill börja ekonomisk och politisk förändring här och nu för en socialt rättvis omställning av gemensam välfärd, jordbruk, skogsbruk, bostadsbyggande, industri, energiförsörjning, transporter och inom andra samhällsområden.

Samtidigt vill vi delta i motstånd mot falska lösningar som följer av storföretagens makt över samhällsutvecklingen och en alltmer auktoritär stat. Det leder till att kortsiktiga vinstintressen sätts före alla andra värden genom att natur och gemensam välfärd görs till handelsvara och vinsterna privatiseras medan förlusterna socialiseras.
Folkrörelser behöver samarbeta för ekonomiska och politiska förändringar som stärker förvaltarskap och demokratiskt deltagande i solidaritet med kommande generationer. Vi uppmanar till att år 2013 blir ett år då detta samarbete mellan folkrörelser och alla intresserade stärks lokalt, nationellt och internationellt.
Delta i nya internationella möjligheter 2013
Internationellt växer nu också liknande intresse fram. En gemensam mobilisering planeras över hela Europa i samband med EU toppmöte i mars för social rättvisa mot åtstramningspolitiken med krav på ekologisk omställning. I början av mars hålls ett nordiskt möte om rättvis omställning i Helsingör. I slutet av mars hålls ett Världssocialt Forum i Tunis. I början av maj ett socialt och miljöforum i Wien på temat periferins uppror och i juni hålls Altersummit för Europas alla folkrörelser i Aten.
Vi uppmanar folkrörelser och aktiva att öka det svenska deltagandet i dessa mobiliseringar och möten. Vi hoppas särskilt att kampen mot att göra offentlig sektor och naturen till handelsvara och planer och krav på en rättvis omställning blir ett viktigt tema i mobiliseringar och seminarier på de internationella mötena under våren. Vi hoppas att våra systerorganisationer i Jordens Vänner, Via Campesina och Attac också ser detta som en möjlighet att bidra till samarbete mellan folkrörelser för ekonomisk och politisk förändring.
Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Torgny Östling, NOrdBruk
Gunilla Andersson, Attac
Aktionsdag och möten i Sverige, Norden och internationellt under våren 2013 där demokrati-, sociala och miljö- och rättvisefrågor kan knytas samman:
2-3 februari, Stockholm, Välfärdskonferensen,
Nationell välfärdskonferens med fokus på jämlikhet och hållbarhet,
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och ABF Stockholm,
http://gemensamvalfard.se/events/57/valfard-och-framtid-valfardskonferens-2-3-februari-2013
6-8 mars, Helsingør, Nordisk seminar om omstilling til et bæredygtigt samfund med stöd av Nordiska Sommeruniversitet och Velux-fonden
Mars, Europeisk aktionsdag i anslutning till EU-toppmöte (EU-toppmötets datum har flyttats, möte om aktionsdagen hålls 26.1) –
Huvudslogan Vår demokrati mot deras åtstramning, andra krav mot
finansmarknadernas makt och för ekologisk omställning.
Initiativ till aktionsdagen togs på mötet Firenze 10+10, för mer
information om detta möte 10 år efter European Social Forum i Florens
se: http://www.firenze1010.eu
26-30 mars, Tunis, World Social Forum, Tunis, http://www.fsm2013.org/en
5-7 april, Hällekis, Naturbrukskonferensen 2013, vid Kinnekulle. http://www.naturbrukskonferensen.se
2-5 maj, Wien, Central and Eastern European Social and Environmental Forum – Revolts in the Periphery.
Ingen hemsida ännu, nästa förberedelsemöte i Budapest 2 February.
7-9 juni, Aten, Altersummit, Folkrörelsemöte mot Europeisk åtstramningspolitik för demokrati och sociala och ekologiska framsteg.
Datum står ännu inte på officiella hemsidan
http://www.altersummit.eu/, men har stått i epost och på
http://transform-network.net/fr/blog/blog-2012/news/detail/Blog/the-ambition-of-the-alter-summit.html
25-30 juni, Lindsberg (Falun), Global rättvisa sommarläger om demokrati, rättvisa, klimat, gruvboom, mat och förnybar energi. Hur kan vi ställa om Sverige och världen? http://www.globalrattvisa.nu

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top