Ordförande har ordet: Därför får Centerpartiet årets Greenwashpris

För tionde året i rad delar Jordens Vänner ut det svenska Greenwashpriset. Greenwash innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild av att vara miljövänliga, men utan att kunna leva upp till det. I år går priset till Centerpartiets partistyrelse, och här är vår ordförande Mikael Sundströms kommentar om varför priset är välförtjänt.
Ordförande för Jordens Vänner Mikael Sundström. I år går priset till Centerpartiets partistyrelse för sitt påstående att flygandet inte behöver minska och att problemen med flygets ökande utsläpp av växthusgaser istället kan lösas med en omställning till biodrivmedel. Detta trots att det i dagsläget inte finns något vetenskapligt stöd för en sådan åsikt.
Ett parti som profilerar som ”Alliansens gröna röst” behöver kunna ge hållbara svar på hur man vill minska de svenska utsläppen från flyget, som är den sektor i samhället där utsläppen ökar snabbast och som redan idag står för lika stora utsläpp som biltrafiken.
Centerpartiet har försvarat sig med att det skulle vara bättre att tvinga flygbolagen att blanda in en viss andel biobränsle än att försöka minska konsumtionen av flygresor. Men medan en flygskatt börjar verka direkt, ligger effekterna av Centerns förslag flera år fram i tiden. Tillgången till flygbiobränsle är idag mycket begränsad. Redan det norska förslaget att från nästa år tvinga fram 1 procents (!) inblandning av biobränsle i det fossilbaserade flygbränslet har fått SAS att protestera med hänvisning till ”den starkt begränsade globala tillgången till biobränsle”.
Och när det gäller det internationella flyget kommer det troligtvis aldrig vara genomförbart, eftersom det skulle krävas stora jordbruksarealer eller att man ersätter regnskog med plantager för oljepalmer för att få tillräckliga volymer.
Partiets förslag att Sverige själva ska börja producera biobaserat flygbränsle har också mött stark kritik. Det handlar inte bara om att tekniken för att i stor skala omvandla träd och rester från skogsbruk till flygbränsle inte existerar idag, och att det även med stora statliga satsningar skulle ta åtminstone till 2030 att få sådan teknik på plats. Det handlar också om att konkurrensen om skogsprodukterna hårdnar. Det är till exempel betydligt klimatsmartare att använda skogen för att bygga bostäder, och på så sätt låsa utsläppen i upp mot hundra år, än att direkt släppa ut koldioxiden vid förbränningen av flygbränslet.
Centerpartiet har många medlemmar och väljare som bär på ett genuint engagemang för miljön och som ser med oro på de klimatförändringar som under de senaste åren har blivit allt mer omfattande. Att Centerpartiet får Greenwashpriset betyder inte att man har sämst miljöpolitik. Men det råder knappast någon tvekan om att många partimedlemmar känner sig besvikna på Annie Lööfs och partistyrelsens ovilja att ta flygets utsläpp på allvar. Vi behöver hitta lösningar för att minska flygets utsläpp nu.
Att Centerpartiet i det akuta läge Sverige och världen befinner sig i begraver huvudet i sanden och hoppas att någon, någon gång i framtiden, ska lösa flygets stora miljöproblem visar att något har gått allvarligt fel. Att samma partistyrelse trots det fortsätter att hävda att man är ett grönt parti visar att man är väl förtjänta vinnare av årets Greenwashpris.
Mikael Sundström

Scroll to Top