Ordförande har ordet: Rasister och klimatpassivister hör inte hemma i Sveriges regering

Valet blev som väntat en rysare, och nu får vi sannolikt genomlida veckor av positioneringar och taktikspel, med dörrar som försiktigt öppnas och brutalt slängs igen, innan en ny regering kan komma på plats. Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström kommenterar valet och resultatet hittills.

Jag är inget stort fan av springa-i-dörrar-buskis, men ett viss underhållningsvärde hade de närmaste veckorna ändå kunnat erbjuda – om det inte hade handlat om så allvarliga frågor. Risken att vi får in starkt rasistiska värderingar i en kommande regering är stor. Antingen genom att SD faktiskt får ministerposter eller genom att man säljer sina procent i utbyte mot att den nya regeringen själva driver deras frågor. Parallellt med detta riskerar vi också att Sverige kommer att ledas av klimatförnekare eller klimatpassivister de kommande fyra åren. Och den risken är om möjligt ännu mer överhängande.

Att vi behöver sätta fart på klimatomställningen råder ingen tvekan om. De globala ansamlade utsläppen av växthusgaser är redan nu så stora att vi har missat chansen att klara målet om högst 1,5 graders genomsnittlig temperaturhöjning. Och det finns idag ingenting som pekar på att vi kommer att hinna bromsa vid 2 grader. Trots detta och trots sommarens tydliga förvarning om vart vi är på väg kämpar nu klimatförnekare och klimatpassivister för att få styra Sverige de kommande åren.

Och de är ivrigt påhejade.

Det är nu tre år sedan Sverigedemokraterna blev bjudna på kaffe och mazariner på Svenskt Näringslivs kontor och kom ut som fullfjädrade klimatpassivister. Och organisationens inflytande över Moderaterna är välkänt. När partiet i våras presenterade en 50-sidig ”miljörapport” var det i princip en kopia på vad Svenskt Näringsliv förespråkar inom klimatområdet, där grundinställningen är att i princip skjuta alla åtgärder på framtiden.

Klimatpassivisterna gjorde också vad man kunde för att hålla en seriös miljödebatt borta från valrörelsen. Men trots det klev klimatfrågan i valets slutskede fram som den fråga som det svenska folket tyckte var allra viktigast att politikerna gjorde något åt.

Ett tydligt nej till rasism (82 procent av det svenska folket uttryckte att man inte vill ha ett rasistiskt parti i riksdag eller regering) och ett tydligt ja till ett seriöst arbete för att minska utsläppen av växthusgaser är klarare än något annat av de mandaten som svenska folket har gett de partier som nu förhandlar om regeringsmakten. För att vara ännu tydligare: Vi vill varken se rasister eller klimatpassivister i en svensk regering.

Detta är ramen som ansvarstagande partier nu har att pussla inom. Att vissa bitar inte kommer att passa in är redan tydligt. Andra ser väldigt svårplacerade ut. När det gäller klimatfrågan behöver vi röra oss från ord till konkret handling, och det på ett kraftfullt sätt. De partier som vill svara upp mot de mandat som svenska folket gav i valet behöver nu kliva på tåget och lämna Svenskt Näringsliv och andra destruktiva krafter bakom sig.

Mikael Sundström

Ordförande i Jordens Vänner
ordforande@jordensvanner.se

 

Ordförande Mikael Sundström
Scroll to Top