/Organisation
En demokratisk förening - lokalt, nationellt och globalt
Jordens Vänner är en ideell förening och ett hem för aktivister. Vi är både en nationell sammanslutning av engagerade medlemmar i lokala grupper och del av världens största demokratiska miljöorganisation Friends of the Earth.
Organisation

Jordens Vänner Sverige består av drygt 3000 medlemmar utspridda över hela landet. Från kansliet i Göteborg kan lokalgrupper och aktivister få hjälp och stöd med allt från projektledning och samordning till tryck och utskrifter. Mycket av Jordens Vänners nationella och lokala arbete bedrivs av utskott, lokalgrupper och aktivistgrupper.

Som medlem kan du söka ekonomiskt stöd från Aktivistfonden för ett projekt kopplat till någon av våra kärnfrågor. Ladda ner blanketten och ansök här. Varje år ordnar vi nationella träffar där du som medlem har möjlighet att träffa andra engagerade från hela landet. Håll koll på vår kalender för att se vad som är på gång just nu!

Vi är en demokratisk organisation på alla nivåer. Både lokalt, nationellt och internationellt hålls årligen årsmöten där föreningens medlemmar tillsammans tar fram strategier för kommande år. 

50 år av aktivism

Jordens Vänner har arbetat för ett hållbart, rättvist samhälle i över femtio år. Under 60- och 70-talet började ett antal lokala grupper runt om i Sverige på olika sätt att organisera sig för klimat, miljö, fred och social rättvisa. 1979 gick ett gäng av dessa samman och startade Miljöförbundet. 1971 bildades Jordens Vänner och var samtidigt med och etablerade det internationella nätverket Friends of the Earth. 1995 slogs de två organisationerna ihop och gick under ett antal år under namnet Miljöförbundet Jordens Vänner. Idag heter vi bara Jordens Vänner men är fortfarande en sammanslutning av medlemmar och lokala grupper från hela landet som på olika sätt kämpar för en hållbar, rättvis värld.

Styrelsen

Ordföranden
Nastaran Zargari
Rikard Rudolfsson

Kassör
Stig Peterström

Ledamöter
Björn Forsberg
Eddie Olsson
Per Eric Rosén
Karmapriya Muschött
Smilla Elisabetsdotter Ubbe

Ersättare
Gabriella Westberg
Carolina Moretti