Oväntat stora utsläpp från vägbyggen

 En stor dold utsläppsbov för biltrafiken är bygget och underhållet av vägarna. Det går åt stora mängder energi och byggena orsakar koldioxidutsläpp som man annars ofta missar i livscykelanalyser. Det visar ny forskning från Kungliga tekniska högskolan.
 
 
Foto: Henrik Winzell/flickr.com-Creative common
 
Enligt forskarna för miljöstrategisk analys släpper nybyggnad och underhåll av vägar för omkring 2,5 till 3 miljoner ton koldioxidutsläpp per år. Det är en andel på omring 15 procent av de samlade utsläppen från Sveriges inrikestransporter.
– Tidigare har man bara fokuserat på fordonens utsläpp, därför finns det ett behov av att analysera hela situationen för att få en heltäckande bild, säger Sofiia Miliutenko, i ett pressmeddelande från KTH. Miliutenko har precis blivit klar med en licentiatavhandling i ämnet.
Det här leder enligt forskarna till att man oftast underskattar de sammanlagda utsläppen av bilar, lastbilar och bussar som trafikerar vägnätet.
Sofiia Miliutenko har i sin avhandling granskat valda delar av vägnätet, bland annat Norra länken i Stockholm, liksom återvinning och återanvändning av asfalt. Asfalten bör värmas och återvinnas på plats för bäst effekt.
När det gäller tunnelbyggen är det ett av de mest bland de mest energi- och utsläppsintensiva momenten vid vägbyggen. Betongtunnlar påverkar mer än bergtunnlar.
Emil Schön

twitter.com/miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top