Överklaga transportplanen i ditt län – lär dig här!

Jordens Vänner har överklagat den nationella transportplanen 2010 – 2021 till Regeringsrätten, eftersom den bryter mot såväl svensk lag som EU-rätten. Det finns en mycket stor risk att länstransportplanerna för 2010 – 2021 som tagits fram parallellt med den nationella transportplanen inte heller följer miljöbalken eller EU-rätten. Vi vill därför inspirera lokala grupper att granska och överklaga sina länstransportplaner! Läs mer om vilken lagstiftning som gäller, och hur du kan undersöka om din länstransportplan bryter mot miljöbalken.
>> Ladda ner dokumentet direkt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top