Palmolja gör biobränsle till en katastrof för människor och natur

Bryssel den 9 september, 2013 – Europas bilförare tvingas fylla sina bensintankar med en allt större mängd regnskogsförstörande palmolja. Nya siffror som släpptes den 9:de september visar att det kontroversiella biobränslet kommer att öka ytterligare. Enligt nya uppgifter har användningen av palmolja ökat mer än väntat och nu består en tank biodiesel utav 20 procent palmolja.
 

 
Den nya undersökningen kommer dagar före den avgörande omröstningen i Europaparlamentet om EU:s omtvistade biobränslepolitik. Ledamöterna är under press att begränsa användningen av biodrivmedel som bidrar till klimatförändringar, avskogning och stigande livsmedelspriser.
Robbie Blake, talesman för biobränsle på Friends of the Earth Europe säger: ”Palmolja leder till massavskogning, förlust av djurliv, samhällskonflikter och ökade klimatförändringar. Det är oroande att användandet av palmolja i europeiska bilar skjuter i höjden och kommer att fortsätta att öka ytterligare om inte ledamöterna sätter stopp för ökningen av biobränsle. Bilförare tvingas omedvetet att fylla upp sina bilar med ett bränsle som förstör regnskogar, samhällen och klimatet.”
De nya siffrorna visar att europeiska medborgare kör med en mycket högre mängd palmolja än man tidigare har trott – Europa har ökat mängden palmolja som används i bilbränsle med 365 procent de senaste sex åren. Även om det mesta av palmoljan i Europa används i livsmedel och kosmetika har 80 procent av ökningen skett på grund av en ökad efterfrågan på biodiesel.
Ökningen kommer trots upprepade varningar om hur ohållbart det är att använda mer palmolja. När konsumenterna kör med biodiesel gjort med palmolja blir koldioxidfotavtrycket större än om de kör med vanlig diesel.
Biodiesel gjort av palmolja anses vara det mest skadliga biobränslet på Europas marknad. Det är kopplat till den snabba avskogningen i Sydostasien vilket orsakar klimatpåverkande koldioxidutsläpp, skogsbränder och smog i området. Palmoljeplantager har också blivit anklagade för att utnyttja arbetskraft och använda barnarbete. Dessutom finns hundratals fall av markkonflikter mellan samhällen och palmoljeföretag.
Nur Hidayati, ledare för kampanjer för WALHI/Friends of the Earth Indonesia säger: “Civila samhällsorganisationer i sydliga länder har med oro vakat över Europas biobränslepolitik. Den enorma ökningen av efterfrågan på palmolja i Europa leder till en ökad avskogning, markrofferi och konflikter i Indonesien. Efterfrågan på biobränsle måste begränsas och minskas annars kommer Europa bara att göra problemen för de indonesiska människor som drabbats av ökningen av palmolja ännu större.”
Om inte ledamöterna röstar för att begränsa efterfrågan på biobränsle kommer EU:s beroende av palmolja att fortsätta att öka för att uppfylla efterfrågan för 2020. Enligt undersökningen är biodiesel gjord av europeiska grödor på väg att plana ut medan användningen av palmolja förväntas att öka med ytterligare 40 procent.
 
Översättning: Madeleine Sturelind
Läs originalartikeln på Friends of the Earth Europe.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top