Parisavtalet kommer inte stoppa klimatförändringarna, men folkrörelserna kan göra det

PARIS, Frankrike – Det mest inspirerande ögonblicket den 12 december var inte att FN:s Parisavtal skrevs under utan anblicken av de mer än tjugo tusen människor på gatorna som, byggandes en folkrörelse, krävde klimaträttvisa och ett slut på smutsiga energialternativ.
Parisavtalet är måhända en diplomatisk framgång men det kan inte förhindra klimatkatastrofen; det är varken ambitiöst eller rättvist. Många statsöverhuvuden anammade klimataktivisternas språk när de talade inför mötet den 30 november. De pekade på hur extremt angelägen den här krisen är, på ansvaret gentemot framtida generationer och på behovet av en rättvis överenskommelse.
Skärmklipp
Så fort talen tystnat blev det uppenbart hur ihåliga dessa ledares ord var.
Under förhandlingarna blev sprickan mellan rika och fattiga länder snabbt uppenbar.
Vem ska bära bördan av att fasa ut de fossila bränslena och sanera efter utsläppen i fattiga länder? Vem ska bekosta det? Hur ska vi stödja människor som drabbas av klimatförändringarna?

Efter mer än tjugo år av klimatförhandlingar visade de rika länderna än en gång att de kan snacka klimaträttvisa, men inte agera därefter.
Den 15 oktober analyserade en stor grupp med civila organisationer de frivilliga nationella åtaganden som stater skickat in som sina bidrag till att reducera utsläpp av växthusgaser. Analysen visade tydligt hur rika länder försöker vältra över ansvaret på fattigare länder.
Länder som byggt välstånd på att bränna fossila bränslen har förbrukat mycket mer än sin beskärda andel av vår gemensamma begränsade koldioxidbudget, men vill ändå inte ens betala sin andel för att hantera klimatkrisen. På dem vilar en juridisk, moralisk och politisk plikt att omedelbart genomföra kraftiga utsläppsminskningar och att ställa om sina ekonomier och samhällen.

Exempelvis USA framställer sig självt som en klimathjälte, men dess frivilliga åtaganden motsvarar bara 20 procent av den proportionerliga andelen. Vissa observatörer vid Parisprocessen beskrev den slutgiltiga texten som ’full av USA:s fingeravtryck’.
I juni 2015 utvecklade ett antal ideella organisationer ett ‘People’s Test on Climate’ [ung. Folkets Klimattest] för att kunna utvärdera Parisavtalet utifrån vad vetenskap och rättvisa anser kunna krävas.

People’s Test kunde identifiera fyra kriterier för framgång i Paris:

1. Det ska leda till omedelbara, prioriterade och drastiska reduceringar av koldioxidutsläpp;
2. Det ska ge tillräckligt med stöd för omställning;
3. Det ska medföra rättvisa för drabbade människor
4. Det ska fokusera på genuina och effektiva åtgärder och inte på falska lösningar

Mätt mot dessa kriterier är Parisavtalet ett misslyckande. Överenskommelsen från Paris är inte tillräckligt ambitiös vad gäller temperaturmål och prioriteringar, eftersom det knappt innehåller några åtgärder före 2020. Behovet av ambitiösa åtgärder från de mest ansvariga tillåts överglänsas av vaga löften om åtgärder i framtiden. Rika länder undviker sitt historiska ansvar och lämpar över bördan på fattigare länder. Eftersom avtalet inte tar hänsyn till historiskt ansvar och inte heller till kapacitet att agera idag, är det helt oacceptabelt.
Vidare finns det i avtalet inget bindande åtagande att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader Celsius, utan endast att formuleringar om att ’ansträngningar ska göras’. Oavsett, så innebär 1,5-gradersmålet ändå bara en extra börda på fattiga länder så länge de rika länderna inte är beredda att bidra med sin beskärda del.

(Photo: Luka Tomac/Friends of the Earth International)
(Photo: Luka Tomac/Friends of the Earth International)

Parisavtalet är inte förenligt med klimatforskningen. Om den globala ekonomin inte fasat ut fossila bränslen före 2050 kan vi glömma att hålla temperaturökningen under 1,5 grader – men texten i avtalet talar endast om nollutsläpp eller ’växthusneutralitet’ till slutet av seklet, om vi kan klara det.
Den goda nyheten är att vi kan se äkta ledarskap och omställning äga rum på en massa andra ställen.

Skärmklipp2
”Runt om i världen ser vi samhällen och individer bygga den energirevolution som jorden behöver.”
Rösterna utanför FN:s årliga klimatkonferenser hörs mer för varje år, allteftersom fler människor engagerar sig för klimaträttvisa. I stort sett samtidigt som de politiska ledarna
dunkade ryggar och klappade sig själva på axeln i konferenscentret, stod människor på gatorna och utropade nödtillstånd för klimatet.

Runt om i världen ser vi samhällen och individer bygga den energirevolution som jorden behöver. Våra nuvarande energisystem är ohållbara och kan inte tillgodose ens de basala behoven för miljontals människor. Kooperativ energiproduktion samt lokal, hållbar matproduktion och jordbruk skulle kunna vara grunden för ett värdigt liv för alla.

Istället för att ta till sig av gräsrötternas alternativ, har politikerna låtit sig förföras av storföretag som säljer falska lösningar på klimatproblemen. Oprövad teknik för infångning och lagring av koldioxid, handel med utsläppsrätter – där utsläpp och ekonomisk vinst går hand i hand – samt industriellt jordbruk är ett hot mot alla samhällen och kan endast förvärra problemen.

Vi hade kunnat vara på god väg mot klimatsäkra samhällen redan nu ifall politikerna inte hållit tillbaka folkets lösningar. I Paris kunde vi se lösningar för mat, energi, transport, bostäder och annat i alternativbyn och –festivalen Alternatiba. Politikerna borde antingen hoppa på tåget eller flytta sig ur vägen helt.
Vi behöver agera nu. Vi måste fortsätta mobilisera en bred rörelse för klimaträttvisa, göra motstånd mot smutsiga energiprojekt samt bygga och driva kooperativa och demokratiska alternativ. Vi måste enas i kampen och fortsätta pressa våra regeringar att sluta bygga ut infrastruktur och system baserade på fossila bränslen.
Vi har många strider kvar att vinna under kommande månader och år. Fler och fler människor ger sig in i kampen för klimaträttvisa. Kämpa med oss!

jagoda-munic Jagoda Munic är ordförande för Friends of the Earth International. Följ henne på Twitter: @JagodaMunic

Denna artikel är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License, och publicerades först på engelska på http://www.commondreams.org/views/2015/12/14/paris-agreement-will-not-stop-climate-change-people-power-can.

Scroll to Top