Pressmeddelande om det undertecknade avtalet: Parisöverenskommelsen inget genombrott

– Allt tal om att detta är ett genombrott är vilseledande greenwash. Här finns inga bindande årtal eller procentsatser för minskade utsläpp. De frivilliga minskningar länderna åtagit sig ska följas upp om åtta år! Katastrofen för vår planet och vår framtid fortsätter.
Det uttalar Jordens Vänners ordförande Ellie Cijvat på plats i Paris.
– Alla som ännu en gång trodde på ett genombrott har fått en smäll i ansiktet. 21 möten har hållits utan något hållbart avtal. Men den kraft och energi som manifesterats på gatorna och seminarierna i Paris visar att det finns kraft att starta klimatomställningen underifrån.
Jordens Vänner kommer att samla till regionala möten om fortsatt klimatarbete i Sverige. Liksom Friends of the Earth International kommer vi att sätta oss till motvärn för varje nytt kolkraftverk , varje ny oljekälla, varje ny motorväg, köpcentra och andra investeringar som befäster beroendet av fossila bränslen och energislöseri.
Arbetet inför och efter Paris visar att det finns alltfler forskare, fackföreningar, kommuner och folkrörelser i hela världen som vill satsa på 100 procent förnybart, städer för cykling och kollektivtrafik, ett hållbart jordbruk och en överföring av klimatsmart teknik till alla länder. Vi vill öka vårt samarbete för framtidens lösningar när makthavarna står handlingsförlamade.
– En positiv del i avtalet är att 1,5-gradersmålet nämns men det är inte mycket värt när de frivilliga löftena är långt ifrån 2-gradersmålet, säger Ellie Cijvat.
Loss and damage, att utvecklingsländer kan få stöd för effekterna av klimatförändringarna, har fått en egen artikel som tyvärr är vag.
Frågor kan riktas till:
Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, 073-7782242.
Stöd Jordens Vänners för miljö och solidaritet här.

Scroll to Top