Påverka transportplanen – skriv till regeringen!

Just nu planerar regeringen sin transportplan. Trafikverket planerar för fortsatt ökad vägtrafik och vill bygga Södertörnsleden och flera andra stora vägar. Det är orimligt när vi snabbt måste minska utsläppen för att klara klimatet och andra miljömål. Det bästa sättet är att planera för minskad vägtrafik.

Maila till infrastrukturminister Tomas Enerot på denna epostadress: i.registrator@regeringskansliet.se   

Förslag på text (ändra efter dina egna tankar):

Till infrastrukturminister Tomas Enerot:

Hur vi människor agerar de kommande 10 åren avgör hur livsförutsättningarna ser ut för oss här på jorden tusentals år fram i tiden.

Vi måste träda in i 2020-talet med sikte på minskad biltrafik. Det finns ingen slags ökad biltrafik (el- biobränsle- eller fossilbränsle-driven) som kan fungera i global skala.

Vägtrafik är dessutom hälsovådligt, bullerskapande, stressande och bidrar till orättvisan i samhället.

Sverige har alla förutsättningar för att våga vara nytänkande och ledande i omställningen till ett långsiktigt och rättvist samhälle. Därför önskar jag att följande i regeringens transportplan:

– Det skall alltid vara billigare att åka buss och tåg än att ta bil och flyg. 

– Reseavdrag enbart till fast boende på landsbygden.

– Utgå från bilfrihet i städer i stadsplanering, bl. a. genom att prioritera gatuutrymme för cykel och gångtrafik och bilfria bostadsområden.

– Avveckla inrikesflyget och främja satsningar på tågbanor. Inte ett öre till nya motorvägar!

Med vänliga hälsningar

(ditt namn)

Scroll to Top